Projekti
Ārvalstu partneri iepazīst elektromobilitāti Latvijā

Projekta “Elektromobilitāte kā svarīgs atbalsts ilgtspējīgas mobilitātes un satiksmes vadības politikas instrumentiem (e-MOPOLI)” astoņi partneri no septiņām valstīm viesojušies pie Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) speciālistiem, lai iepazītos ar elektromobilitātes infrastruktūru Latvijā.

Projekta mērķis ir veicināt elektromobilitāti reģionos, plānojot attīstību sektoros, kas to efektīvi nodrošina iedzīvotāju interesēs – attīstot gan urbāno transporta infrastruktūru, gan ieviešot risinājumus zaļā transporta jomās, tostarp dokumentus, lai veicinātu ES stratēģijas CO2 emisiju un oglekļa mazietilpīgas attīstības politikas realizāciju partneru reģionos un pašvaldībās.

Vizītes pirmā diena pavadīta Jēkabpilī, lai iepazītos ar alternatīvās (ne fosilās) degvielas lietojumu - apmeklēta pirmā saspiestās dabasgāzes uzpildes stacija Latvijā, ko šogad atvēra degvielas tirgotājs “Virši-A”, kā arī Jēkabpils autobusu parks, kas investē jaunu saspiestās dabasgāzes autobusu iegādē.

Nākamajā dienā projekta partneri viesojās Rīgā pie nacionālā līmeņa fondu ieviešanas institūcijām elektromobilitātes jomā. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) notika tikšanās ar Klimata pārmaiņu un Reģionālās politikas departamentu pārstāvjiem. Savukārt sarunas Satiksmes ministrijā (SM) noritēja ne tikai par elektromobilitāti un alternatīvās degvielas transportlīdzekļiem, bet arī par sabiedriskā transporta sistēmu. Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD) tika prezentēts par ES fondu līdzekļiem izveidojamais 139 ātrās uzlādes staciju tīkls, kā arī norisinājās diskusija par ES fondu līdzekļu pielietošanu elektromobilitātes veicināšanai un CO2 izmešu samazināšanai.

Trešajā starptautiskās sanāksmes dienā ārvalstu viesi klausījās SM, CSDD, VARAM, kā arī nevalstisko organizāciju “Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrība” un “Uzlādēts.lv” izglītojošās prezentācijas un diskusijas, kas sniedza daudz noderīgu un aktuālu informāciju Latvijas nozares speciālistiem un arī ārvalstu viesiem, turklāt tās vadīja elektromobiļu entuziasts Ansis Bogustovs.

Tāpat viena no dienām veltīta elektromobiļu un to infrastruktūras iespējām Zemgalē. Projekta partneri apmeklējuši Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centru, kur iepazinušies ar dažādiem risinājumiem mūsdienīgai pilsētvidei un apskatījuši pašvaldības policijas un pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” elektromobiļus. “Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrības” vadītāja pavadībā aplūkota un demonstrēta dažādu elektromobiļu uzlādes risinājumu darbība viesu namā “Zemnieku cienasts”, Elejas degvielas uzpildes stacijā, kā arī Tērvetes dabas parkā, kur Latvijas valsts mežu pārstāvis klātesošos iepazīstināja ar organizācijas darbību un elektromobiļu izmantojumu ikdienā.

Noslēdzošā diena veltīta Zemgales Plānošanas reģiona administrācijas ikdienas darba iepazīšanai. Ņemot vērā, ka ZPR kā vienu no labās prakses piemēriem projektā bija piedāvājis integrēto plānošanu, tad prezentācijas galvenokārt bija par plānošanas reģionu vietu valsts pārvaldē, Zemgales specifiku, ekonomikas un demogrāfijas tendencēm, plānošanas sistēmu, projektiem, kā arī atbalsta rīkiem programmu un plānu ieviešanai. Projekta “e-MOPOLI” vadītājs Raitis Madžulis prezentēja enerģētikas sektora plānošanu kā piemēru tēmai, kur integrēta enerģētika, vide, transports, klimata izmaiņas un urbānā plānošana.

Tāpat starptautiskās sanāksmes laikā norisinājies arī darbs pie projekta - dokumentācijas pilnveidošanas, paveikto aktivitāšu analīzes un nākamo projekta ieviešanas soļu precizēšanas.

“Projektu partneru vizīte pavadīta veiksmīgi. Vairāku valstu pārstāvjiem patikusi vizīte Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrā, kur apskatījuši tā iekārtas un novērošanas sistēmas, kā arī augstu vērtējuši Jurija Stroda, Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieka tautsaimniecības programmā, prezentāciju par viedās pilsētas risinājumiem Jelgavā. Tāpat nozīmīgas šķitušas tikšanās SM, VARAM un CSDD, kas ir augsta līmeņa organizācijas un kur varējuši uzzināt daudz vērtīgu informāciju,” stāsta projekta vadītājs Raitis Madžulis.

ZPR īstenotais Interreg Europe projekts “Elektromobilitāte kā svarīgs atbalsts ilgtspējīgas mobilitātes un satiksmes vadības politikas instrumentiem” jeb “e-MOPOLI” tiek īstenots sadarbībā ar partneriem no Beļģijas, Grieķijas, Itālijas, Norvēģijas, Rumānijas, Slovēnijas un Somijas. Tā īstenošanas laikā no 2018. gada jūnija līdz 2022. gada novembrim paredzēts veicināt e-mobilitāti reģionos, attīstot gan transporta infrastruktūru, gan stiprinot videi draudzīgu transportlīdzekļu izmantojumu, tā samazinot CO2 izmešu apjomu. Projekta kopējais finansējums - 1 792 053 EUR (ERAF līdzfinansējums - 1 355 118 EUR), bet ZPR budžets ir 136 610 EUR (ERAF līdzfinansējums - 116 118,50 EUR).

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Informācija sagatavoja:

Ilze Lujāne

Zemgales Plānošanas reģiona

Sabiedrisko attiecību speciāliste