Pašvaldība
Atbalstīti četri projekti valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai

Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izvērtējuma un saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.258, Jelgavas novada pašvaldība saņēmusi apstiprinājumu valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai vairākiem izglītības investīciju projektiem, kurus iecerēts uzsākt īstenot jau šajā gadā – Staļģenes vidusskolai labiekārtojot pirmsskolas grupu un jaunāko klašu aktivitāšu laukumu un izveidojot pie skolas jaunu multifunkcionālu sporta laukumu, Elejas vidusskolas sākumskolai labiekārtot teritoriju un Ozolnieku sporta skolai atjaunot jumta segumu.  Jelgavas novada domes deputāti 28.jūlija domes sēdē atbalstīja visu četru projektu virzību, lemjot par kopējo aizņēmumu Valsts kasē 1 503 573 EUR apmērā.

Visu četru projektu realizācijas iecerēts veikt saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.258 “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību izglītības iestāžu investīciju projektus valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai”.

Katram no projektiem šobrīd ir sava gatavības pakāpe. Staļģenes un Elejas investīciju projektiem ir izstrādāta nepieciešamā tehniskā dokumentācija,  noslēgušās iepirkumu procedūras, savukārt Ozolnieku pagasta projektam ir sagatavota tehniskā specifikācija/remontdarbu tāme un nolikums iepirkuma izsludināšanai. Saņemot aizņēmumu, pašvaldība apņemas būvdarbus objektos uzsākt realizēt jau šajā gadā un pabeigt tos atbilstoši katra objekta plānotajiem darbiem, bet ne vēlāk kā līdz 2023.gada 31.decembrim, kā to paredz iepriekš minētie Ministru kabineta noteikumi. Projekta īstenošanai noteiktais pašvaldības līdzfinansējums ir 10% apmērā. Visu četru projektu kopējās izmaksas ir 1 670 636 EUR, kuras ietver būvniecību, autoruzraudzību un arī būvuzraudzību. Pašvaldības kopējais plānoto darbu apjoms aizņēmumam Valsts kasē būs 1 503 573 EUR, savukārt līdzfinansējums no pašvaldības budžeta līdzekļiem plānots 167 063 EUR.

Kā jau ziņots, projekta “Elejas vidusskolas (sākumskola) teritorijas labiekārtošana” ietvaros plānots Elejas vidusskolas sākumskolai, kas atrodas atsevišķi no vidusskolas, Lietuvas ielā 34, veikt ārtelpas infrastruktūras atjaunošanas un paplašināšanas darbus. Viens no būtiskākajiem projekta būvdarbiem ir izglītības iestādes teritorijas norobežošana, uzstādot ap teritoriju žogu un vārtus, tādējādi nodrošinot skolēniem drošu vidi. Tāpat nepieciešams pie sākumskolas ēkas paplašināt iebraucamo ceļu, lai bērnu autobuss varētu iebraukt teritorijā un bērni droši nokļūtu uz izglītības iestādi. Projekts “Staļģenes vidusskolas teritorijas labiekārtošana” paredz Staļģenes vidusskolai labiekārtot pirmsskolas grupu un jaunāko klašu aktivitāšu laukumu, izveidojot piecas aktvitāšu zonas: pulcēšanās, aktīvo, izziņas, dabas un kluso zonu. Katrā zonā atbilstoši tajā paredzētai funkcijai un mērķim, plānotas rotaļu, izziņas un fiziskās attīstības veicinošas iekārtas. Katrai zonai plānots arī atšķirīgs - no dabiskiem materiāliem veidots segums. Arī projektu “Sporta laukuma labiekārtošana Staļģenes ciemā pie Staļģenes vidusskolas” iecerēts īstenot pie Staļģenes vidusskolas, paredzot sporta laukumu rekonstruēt un labiekārtot zemes gabalā iepretim skolas ēkai vecā sporta laukuma vietā. Sporta laukums sastāvēs no vairākiem sektoriem - futbola laukuma,  tāllēkšanas piezemēšanās zonas, gumijota vieglatlētikas skrejceļa, daudzfunkcionālas arēnas (20x40m), vingrošanas sektora, nojumes, pludmales volejbola laukuma un lodes grūšanas sektora. Jānorāda, ka līdz šim šāda multifunkcionāla sporta laukuma Jelgavas novadā nav bijis, pašvaldība iecerējusi, ka tā izveide nodrošinās kvalitatīvu sporta dzīvi ne vien Staļģenes vidusskolas skolēniem, bet arī palielinās novada Sporta centram iespēju organizēt starpnovadu turnīrus un sacensības vieglatlētikā, hokejā (daudzfunkcionālajā manēžā, ziemas periodā ierīkojot slidotavu), volejbolā un rīkojot ikgadējās sporta spēles visa novada iedzīvotājiem. Savukārt, īstenojot Ozolnieku pagastā projektu “Ozolnieku sporta skolas jumta seguma atjaunošana”, sporta skolas ēkai tiks veikta mansarda un bēniņu siltināšana, zibensaizsardzības uzstādīšana, jumta notekreņu un lietus ūdens notekcauruļu uzstādīšana un  skārda jumta seguma ieklāšana 857,25 kv.m platībā. 

Noslēdzoties iepirkuma procedūrām, zināmi pretendenti, kuriem piešķirtas līguma slēgšanas tiesības  -projektam “Staļģenes vidusskolas teritorijas labiekārtošana” būvdarbus veiks SIA “Warss” par līgumsummu 254 029,89 EUR (ar PVN). Projektam “Sporta laukuma labiekārtošana Staļģenes ciemā pie Staļģenes vidusskolas” - SIA “Buildimpeks” par līgumsummu 738 243,98 EUR, savukārt projektam “Elejas vidusskolas (sākumskolas) teritorijas labiekārtošana” - SIA “Kulk” par kopējo summu 433 636,15 EUR. Projektam “Ozolnieku sporta skolas jumta seguma atjaunošana” iepirkumu plānots izsludināt tuvākajā laikā.