Projekti
Atbalsts izcilībai – Šķibes pamatskola

Ar aizdegtu ceturto svecīti adventes vainagā noslēdzas projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2/16/I/001) veidoto stāstu sērija par kādu no 335 projekta skolām, kuras devušās ceļā uz izcilību izglītībā. Ceturtā, noslēdzošā, video stāsts ir par Šķibes pamatskolu, kurā ar projekta palīdzību ir rasta iespēja dažāda vecuma bērniem iegūt un pilnveidot zināšanas robotikā.

Par mācību procesu skolā stāsta skolotāja Everita Zināre: “Bērni strādā ar robotiem, programmē, domā soļus uz priekšu, plāno darbu un realizē savas idejas. Darbojoties vajadzīga pacietība un būtiski ir tas, ka kļūdas rodas darot. Bērni uztver, ka kļūda ir mācību procesa sastāvdaļa. Nesanāk? Mēģinu atkal. Sanāca? Ļoti labi, varbūt vēl kaut ko varu uzlabot. Tas, man liekas, ir svarīgākais. Iespējams, kādam šeit tiek ielikts pamats nākotnes profesijai”.

Jāatzīmē, ka Robotikas pulciņš līdz tādai formai, kāds tas redzams patlaban, ir izaudzis pakāpeniski, smagi un neatlaidīgi pie tā strādājot. Sākotnēji robotikas un programmēšanas darba metodes Šķibes pamatskolā tika apgūtas Multimediju pulciņa ietvaros, taču, ņemot vērā izglītojamo lielo interesi, skolā tika pieņemts lēmums izveidot Robotikas pulciņu un iegādāties pirmos robotikas komplektus. 2017. gada rudenī, uzsākot īstenot projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, tika rasts finansiāls atbalsts pulciņa pedagoga atalgojuma nodrošināšanai, un projekta turpmākajā īstenošanas gaitā tikuši sarūpēti papildus nepieciešamie robotikas komplekti mācību procesa pilnvērtīgai un kvalitatīvai nodrošināšanai, kā arī pedagogiem bijušas iespējas pilnveidot savas zināšanas profesionālās pilnveides kursos.

Pie sasniegtā skola nedomā apstāties. Ņemot vērā izmaiņas mācību saturā un STEM jomu nozīmi tajā, ar nākošo mācību gadu robotikas nodarbībās paredzēts iesaistīt arī 1.klases skolēnus, un vēl paliek sapnis par dalību Lego robotikas sacensībās - iespējams nebūt tik tālā nākotnē…

Par robotikas jomas attīstību Šķibes pamatskolā stāsta projektu vadītājs A.Dobrovoļskis: “Šis ir stāsts par to, kā ar dažādu projektu palīdzību iespējams atbalstīt un veicināt mūsu skolu attīstību. Šis ir piemērs tam, kā ar mērķtiecīgu, neatlaidīgu un smagu darbu, izciliem pedagogiem un mērķētu atbalstu iespējams panākt ļoti labus rezultātus.”

Video apskatāms.

Vairāk informācijas par projektu un tajā īstenotajām aktivitātēm.

ESF logo