Projekti
Atklāj jaunizbūvēto pašvaldības ceļu

Pirmdien – 7. janvārī Jelgavas novada pašvaldība, klātesot Zemkopības ministram Jānim Dūklavam, autoceļa būvniekiem un uzraugošo institūciju pārstāvjiem, Līvbērzes pagastā atklāja jaunizbūvēto pašvaldības ceļu “Kūdras purvs – Mellene”. Jaunais ceļš ir nozīmīgs posms pašvaldības ceļu rekonstrukcijas programmā, kas ievērojami uzlabos divu lielu uzņēmumu saimniecisko darbību un atvieglos AS “Latvijas valsts mežiem” apkārtējo meža kopšanu un apsaimniekošanu. Ceļš sākas no pašvaldības autoceļa “Svētvaldes - SIA “Laflora” – purvs” un turpinās līdz privātīpašuma “Melnā oga” robežai. Autoceļa izbūves izmaksas pašvaldība sedza no saviem budžeta līdzekļiem, ņemot aizņēmumu valsts kasē.

Jelgavas novada pašvaldība jaunā ceļa izbūvi aizsāka šī gada rudenī. Kopējais ceļa garums sasniedz 574 metrus un ceļa virsmu klāj grants segums.  Ceļš izbūvēts meža teritorijā “Mellene”, Līvbērzes meža iecirkņa 172. kvartālā. Jānorāda, ka zeme ceļa būvniecībai tika atsavināta no valsts par labu pašvaldībai.

Infrastruktūra objektā attīstīta, lai sekmētu uzņēmējdarbību. Līvbērzes pagastā, Kaigu purva teritorijā darbojas divi uzņēmumi – SIA “Laflora” un SIA “Arosa-R”. Abi uzņēmumi ir ar strauju attīstības dinamiku. SIA „Arosa-R” ir ģimenes uzņēmums, kas nodarbojas ar lielogu krūmmelleņu un to stādu audzēšanu. Uzņēmums dibināts 2001. gadā un uz doto brīdi ir viens no Latvijas lielākajiem melleņu audzētājiem. Savukārt otrs uzņēmums - SIA “Laflora” ir viens no vērienīgākajiem kūdras ražotājiem Latvijā un lielākajiem darba devējiem Jelgavas novadā. Kaigu un Drabiņu kūdras purvos izstrādātā kūdra tiek pārstrādāta ražošanas cehā "Laflora", ražojot kūdras produktus ar augstu pievienoto vērtību, kas izmantojami dārzkopībā. Gadā vidēji uzņēmums nodarbina ap 260-270 cilvēku.

Pirms diviem gadiem abi uzņēmumi vērsās pašvaldībā ar iesniegumu, norādot, ka esošā ceļa infrastruktūra liedz pilnvērtīgi abiem uzņēmumiem strādāt un attīstīties.

“Uzņēmumu traucējošais faktors bija pieguļošais ceļš, kas veda uz uzņēmumiem. Proti, piekļuve melleņu audzēšanas uzņēmuma apsaimniekotajam īpašumam "Melnā oga” bija iespējama, šķērsojot kūdras pārstrādes uzņēmuma SIA “Laflora” īpašuma teritoriju. Kūdras pārstrādes uzņēmuma teritorijā notiek aktīvs un nepārtraukts ražošanas process, kas savas specifikas rezultātā rada nopietnus apdraudējumus cilvēku un teritoriju šķērsojošā transporta drošībai. Lai sekmētu abu uzņēmumu saimniecisko darbību, domes deputāti atbalstīja lēmumprojektu izbūvēt infrastruktūras objektu – apvedceļu, izmantojot teritorijai pieguļošās zemes vienības,” stāsta Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte.

Izbūvētais ceļš tagad nodrošina organizētu un drošu autotransporta kustību uz uzņēmumiem SIA “Laflora”, SIA “Arosa-R” un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvu sabiedrību “Baltijas ogu kompānija”. Tāpat ņemot vērā AS “Latvijas valsts meži” norādes, jaunajam ceļam izbūvētas arī divas nobrauktuves, kas nodrošinās optimālus apstākļus meža apsaimniekošanai un sagatavoto materiālu izvešanai.

Jāpiebilst, ka būvnieki papildus jaunā ceļa izbūvēšanai veica labošanas darbus arī uz esošā pašvaldības asfalta ceļa. Proti, konkrētā ceļa posmā izbūvēts 80 metrus garš paplašinājums, kas kalpos smago automašīnu stāvēšanai.

Būvniecības darbus objektā veica būvfirma SIA “Kulk”. Kopējās projekta izmaksas sastāda 215 552 EUR. 73 765 EUR pašvaldība ieguldīja no piešķirtajām ikgadējām mērķdotācijām autoceļu uzturēšanai, savukārt pārējo summu 141 787 EUR ņēma kā aizņēmumu Valsts kasē.