Projekti
Atklās TLMS "Valgunde" darināto sieviešu tunikveida kreklu izstādi

Lai atbalstītu kultūras mantojuma lietpratēju – meistaru – zināšanu un prasmju tālāknodošanu tunikveida Zemgales krekla darināšanā Jelgavas novada rokdarbniecēm, šogad tika realizēts projekts "Zemgales kultūras mantojuma meistaru zināšanu un prasmju pārmantošana", līguma Nr.17/1-14.2/K 18.

Latviešu tautas tērpi ir ļoti nozīmīga un nacionāli savdabīga latviešu kultūras mantojuma sastāvdaļa. Tautas tērps ir veidojies un pastāvējis noteiktos ģeogrāfiskos un ekonomiskos apstākļos un nepārtraukti attīstījies dažādu tradīciju ietvaros. Gatavojoties Latvijas 100-gadei un dalībai Dziesmu un deju svētku gājienā TLMS “Līve” un TLMS “Valgunde” dalībnieces iecerējušas izgatavot katra savu tautas tērpu. Viena no vecākajām tērpa sastāvdaļām, ar interesantām darināšanas un valkāšanas tradīcijām, ir krekls.

Realizējot projekta izvirzītos uzdevumus, laika posmā no 27. maija līdz 26. augustam tika organizētas Zemgales sieviešu tunikveida krekla šūšanas nodarbības, kurās piedalījās 14 tautas lietišķās mākslas studiju dalībnieces.

17.oktobrī plkst.17:00 Valgundes pagasta IKSC "Avoti" tiks atklāta TLMS "Valgunde" darbu izstāde, kuras ietvaros būs iespējams arī skatīt projekta laikā tapušos sieviešu tunikveida kreklus.

TLMS “Līve” izstāde būs apskatāma laika posmā no 9. līdz 30.novembrim, Līvbērzē, Līvbērzes pag. bibliotēkā.

attels