Sociālā joma
Atklāts Europe Direct centra Jelgavā jaunais darbības periods

2021.gada 6.oktobrī, klātesot Eiropas Komisijas pārstāvniecības vadītājai un Europe Direct ilggadējiem partneriem, tika atklāts Europa Direct centra Jelgavā jaunais darbības posms, kas norisināsies līdz 2025.gadam.

Pasākumā veiksmes ceļavārdus projektam novēlēja priekšsēdētāja vietniece Ilze Vītola, izpilddirektore Līga Lonerte, EK Pārstāvniecības vadītāja Zane Petre, informāciju par paveikto aizvadītajos piecpadsmit centra darbības gados sniedza tā vadītāja Tabita Šķerberga. Uz “Randiņu ar Eiropu” klātesošos aicināja Eiropas kustības Latvijā pārstāve Liene Valdmane, piedāvājot iejusties skolēnu lomā un rast pareizās atbildes uz spēles “Gudrs, vēl gudrāks” jautājumiem.

Pasākumā piedalījās Europe Direct centra sadarbības partneri no LLU, ZRKAC, pilsētas un novada senioru biedrībām, Jelgavas pilsētas bibliotēkas, Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas, Izglītības pārvaldes, Bāriņtiesas, Svētes jauniešu centra.

Pasākuma noskaņu ar akordeona spēli papildināja brīvprātīgais Saimons no Lielbritānijas.