Projekti
Atvērto durvju dienas pasākums “Sodītes grāvja noslēpums”

21. septembrī Eiropas Sadarbības dienas 2016 ietvaros notika atvērto durvju dienas pasākums “Sodītes grāvja noslēpums”, kas organizēts ar Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas projekta NUTRINFLOW atbalstu.

Jelgavas novada pašvaldība šo pasākumu rīkoja Sodītes grāvja posmā starp  “Majorāšķenieku” mājām un Jelgavas-Reņģes dzelzceļa līniju Jelgavas novada Glūdas pagastā. Hidrobiologa Andra Urtāna vadībā, 24 interesenti, no kuriem 12 bērni apsekoja ap 1 kilometru garu Sodītes grāvja posmu.

Pasākumā meliorācijas  eksperti un ūdeņu biologi interesentus iepazīstināja ar Zemgales ūdensteču stāvokli, tajās joprojām sastopamo ūdens organismu bioloģisko daudzveidību, ūdens organismu lomu ūdeņu pašattīrīšanās procesos un iespējamajiem risinājumiem  Zemgales ūdeņu bioloģiskās daudzveidības un funkcionalitātes saglabāšanai arī intensīvas saimniekošanas apstākļos.

Praktiski darbojoties, grupas vadītājs lika pārbaudīt, kas grāvjos dzīvo un kas tos apmeklē (dzīvnieki, kuriem grāvis ir resurss - padzerties, apēst kādu, paslēpties no kāda, radīt pēcnācējus, u.c. ), tad salīdzināja iegūtos datus ar pavasara datiem.

Pasākums organizēts ar Projekta CB295 NutrInflow “Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā“ atbalstu.

Pasākums - “Sodītes grāvja noslēpums”: