Projekti
Augkopji stažējas Francijā

Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas profesionālās izglītības programmas “Augkopība” trīs audzēkņi un divas skolotājas devās uz Franciju, lai līdz novembra beigām stažētos Augkopības nozarē skolās Exploitation de Livrade, Les Serres de Fazanis un Exploitation de Nerac.

19 dienu ilgā praksē jaunieši apgūst dažādas darba tirgum noderīgas prasmes gan savai personības pilnveidei, gan arī profesionālai izaugsmei Augkopības jomā. Vienlaicīgi Francijā savu meistarību pilnveido skolas audzēkņu prakses vadītājas, uzturoties un piedaloties apmācībās 10 dienu garumā. Tādā veidā skola nodrošina, lai arī turpmāk, audzēkņiem prakse Latvijā, tiktu nodrošināta līdzvērtīgā kvalitātē kā Francijā.

Jauniešu un pedagogu aktivitātēm var sekot līdzi facebook.com vietnē - Zaļenieku Commercial and Crafts secondary school.

Audzēkņu stažēšanās notiek Erasmus+ programmas 1. pamatdarbības profesionālās izglītības sektora mobilitātes projekta „Praktisko zināšanu pilnveidošana” (Nr.2016-1-LV01-KA102-022504) ietvaros. Projektu finansē Eiropas Komisija.

Erasmus logo