Bērzkalnes PII
Bērzkalnes PII ielecis rudenī!

Sajūtot rudens atnākšanu, Bērzkalnes PII bērni to sagaidīja ielecot, iedziedot, izgaršojot Zinību dienas svētku pasākumā “Ielecam rudenī!”. Bērni tikās ar Dusmīgo putnu, kurš gatavojas doties uz siltajām zemēm, bet, lai to izdarītu, lūdza bērnu palīdzību – iemācīt izturību, gūt zināšanas, būt aktraktīvam un veiklam. Tika dejots, dziedāts, spēlētas spēles un bērni iesaistīti sporta aktivitātēs. Svinīgajā brīdī īpaši suminājām tos mazos censoņus, kuriem šogad PII ir pēdējais mācību gads. Viņiem tika vēlēta izturība, zinātkāre un liela pacietība!

Svētki turpinājās ar vecāku un bērnu sarūpētajiem rudens gardumiem un jautrām dejām! Kopā esam ielekuši jaunajā mācību gadā, uzsākuši ceļojumu Zinību pasaulē. Paldies iestādes bērnu vecākiem par līdzdalību, atbalstu, skaistajiem rudens ziediem!

Visiem pirmsskolēniem, pedagogiem, vecākiem, darbiniekiem vēlējām “likt savā šodienas mugursomā visu, ko vēlas, vienīgi gaušanos nē par nepiepildītiem sapņiem, likt ticību tam, ka tie noteikti piepildīsies! Bet patiesībā tā arī nemaz vairs nebūs mugursoma – tie būs putni, un tāpēc neviens īpaši nebrīnīsies, ka katra ikdienai pieaugs spārni …” (M.Laukmane)

Lai panākumi, veiksme un izturība!

Informācija: Pirmsskolas mūzikas skolotāja I.Blauma