Projekti
Blankenfeldes muižā restaurēti divi logi

Lai nodrošinātu Blankenfeldes muižas kultūras mantojuma vērtību saglabāšanu, muižā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu aizvadītajā gadā aizritējusi logu restaurācija. Piesaistot fonda piešķirtos līdzekļus, muižas Kungu nama ēdamzālē restaurēti divi logi. Atjaunošanas darbi noritēja divās kārtās, procesā nodrošinot logiem profesionāla restauratora izpēti, restaurāciju un krāsošanas darbus.

Blankenfeldes muižas kungu nams Vilces pagastā ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Kā norāda muižas jaunie saimnieki, restaurācijas darbi Blankenfeldes  muižas kungu nama telpās pēdējo reizi veikti 2000. gadā, atjaunojot ēdamzāles sienas gleznojumu un koka vītņkāpņes. Toreiz restaurācija noritēja vēl iepriekšējās muižas īpašnieces Adīnas fon Bernevicas vadībā. Jaunie saimnieki, iegādājoties muižu pērnā gada aprīlī, nolēma atjaunošanas darbus pakāpeniski turpināt, pirmo restaurāciju aizsākot un veicot tieši logiem ēdamzālē, tādējādi uzlabojot jau restaurēto objektu un telpas kopējo estētiku un funkcionalitāti.

Blankenfeldes muižas kungu namā ir saglabājušies daudzi vēsturiski būvgaldniecības izstrādājumi. Jaunā muižas īpašniece Sanita Silniece apliecina:

“Pamatojoties uz izpēti un  restaurācijas programmu, darbus veica pieredzes bagāts restaurators Guntis Vecvagars. Izpēte liecināja, ka logi saglabājušies pilnā apjomā un ir apmierinošā stāvoklī. Jāteic, ka logi kopā ar slēģiem un aiļu panelējumu ir neatņemama telpas iekšējā interjera sastāvdaļa.  Iespējams, šie logi saglabājušies no sākotnējā būvniecības perioda.  Pirmajā kārtā logu rāmjiem, aplodai, ārējām apmalēm, logu furnitūrai un palodzēm tika veikta pilna restaurācija. Savukārt iekšējiem slēģiem un panelējumam veikts galdnieciskais remonts un slēģiem atgriezta funkcionalitāte. Savukārt otrā kārta deva iespēju nobeigt restaurācijas procesu veicot arī pilnībā krāsošanas darbus."