Kultūra
Blankenfeldes muižas kungu namā beigta kamīna restaurācija

Blankenfeldes muižas kungu nams Jelgavas novada Vilces pagastā ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Lai nodrošinātu Blankenfeldes  muižas kultūras mantojuma vērtību saglabāšanu ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu 2021-2022 gadā tika realizēta Kungu nama 19. gs. podiņu kamīna restaurācija. Restaurācijas darbi notika krāšnu un kamīna podnieka meistara Sandra Cvetkova pārraudzībā un vadībā, kamīna podiņu zudumu un emaljas atjaunošanas darbus veica restauratore Katrīna Ozola.

Blankenfeldes kungu māja vienu no pēdējām datētajām pārbūvēm ir piedzīvojusi 19. gadsimta  vidū.  Precīzu datu par kamīna izbūvi kungu mājā nav, bet, vērtējot kamīna podiņu dekoru atbilstību vēlā klasicisma-ampīra vai bīdermeijera stilistikai, var secināt, ka kamīns ēkā varētu būt uzstādīts šīs pārbūves laikā. Līdz ar to tas ir unikāls 19.gadsimta piemineklis Latvijas teritorijā.

Kamīna restaurācija bija nepieciešama, jo tas atradās tehniski un estētiski sliktā  stāvoklī, bija neatbilstošs ugunsdrošības prasībām.

Kamīns sastāv no 29 dažādu izmēru keramikas podiņiem, no kuriem 9 podiņi ir ar dažādu veidu dekoriem (plaukta, zemplaukta, kolonnas podiņi) un 20 dažādu izmēru gludie podiņi bez raksta. Kamīna keramikas podiņi ir pārklāti ar zilganbaltu glazūru. Kamīnam ir profilēta plaukta daļa ar akanta lapiņu joslu. Zemplaukta vidus dekors ar centrālu, simetrisku  akanta lapu  un ziedu  rotājumu. Zem tā profilējuma josla.  Kamīna abās malās izvirzītas kolonnas, to augšdaļā lapu, ziedu vainags ar lentu, zemāk akanta lapu un ziedu simetrisks ornaments. Gludi podiņi bez raksta kamīna priekšējā daļā ap kurtuvi, kā arī bāzes daļā un sānos. Kopējie kamīna podiņu zudumi un bojājumi  pirms restaurācijas bija vērtējami  35% apmērā.

Kamīnam tika atjaunota gandrīz pilnībā zudusī dekorētā plaukta daļa, izņemot divus plaukta podiņus, kas bija saglabājušies sānu daļās. Kamīnam tika sakārtots pievadkanāls skurstenim, no jauna izmūrēta kurtuves daļa, izveidots podiņu oderējums, atjaunots iekšējais pārsegums. Restaurēti dekoratīvie podiņi, novēršot plaisas un zudumus, un atjaunojot emalju. No jauna izgatavota metāla aizsargreste.

Kamīns pirms restaurācijas

... un pēc restaurācijas