Novada ziņas
Braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanai sabiedriskajā transportā būs nepieciešama eID karte

Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā paredz, ka no 2023. gada 1. janvāra personas apliecība jeb eID karte būs obligāta visiem Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, kas sasnieguši 15 gadu vecumu, un pase turpmāk tiks paredzēta kā izvēles dokuments. Pārejas noteikumi paredz izņēmumus vairākām personu grupām, kurām pienākums saņemt personas apliecību noteikts līdz 2030. gada 31. decembrim. Šo grupu uzskaitījums.https://likumi.lv/ta/id/306979-grozijumi-personu-apliecinosu-dokumentu-likuma

Lai nodrošinātu iespēju saņemt braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā, no 2023.gada Autotransporta direkcija paredz ieviest jaunu tehnoloģisko risinājumu, kur personas identificēšanai tiks izmantota Latvijā izdota eID karte.

Tā kalpos kā personas identifikācijas līdzeklis, saņemot bezmaksas braukšanas biļeti vai iegādājoties biļeti ar atlaidi gan iepriekšējā pārdošanā, gan sabiedriskajā transportā. Citas apliecības (invaliditātes, daudzbērnu ģimenes, politiski represētās personas u.c.) braukšanai sabiedriskajā transportā vairs nebūs nepieciešamas. Plānots, ka jaunā sistēma sāks darboties 2023. gada pirmajā pusgadā.

Ja pasažierim, kurš vēlēsies arī turpmāk izmantot valsts piešķirtās atlaides braukšanai sabiedriskajā transportā, vēl nav Latvijā izdota eID karte, pašvaldība aicina doties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un karti saņemt.

Ja pasažierim ir eID karte, kas izsniegta laika posmā no 2019. gada 2. septembra līdz 2021. gada 27. decembrim, nepieciešams aktivizēt  funkcionalitāti, ko no šā gada 1.septembra līdz 31.decembrim var veikt arī jebkurā no 16 Jelgavas novada Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem, līdzi ņemot eID karti un tās PIN kodu. eID kartēs, kuras ir izdotas pēc iepriekš minētā termiņa, šī funkcionalitāte jau ir iebūvēta. Informācija par Jelgavas novada klientu apkalpošanas centriem.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus neatlikt eID kartes saņemšanu vai iepriekš minētās funkcionalitātes aktivizēšanu uz pēdējo brīdi, bet paveikt to savlaicīgi.

Foto: www.atd.lv