Projekti
Brīvdabas konferenču telpas izbūve Svētes pils dārzā

Lai veicinātu Svētes pils teritorijas pievilcību un labiekārtotu tās apkārtni, biedrība “Novada Mantojums” 2020.gadā realizēja projektu „Brīvdabas konferenču telpas izbūve Svētes pils dārzā”. Viens no tās mērķiem bija  rosināt iedzīvotājos vēlmi novērtēt un iesaistīties kultūrvēsturiska mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā, kā arī rast telpu dažādu mūžizglītības pasākumu un aktivitāšu organizēšanā.

Projekta ietvaros tika izbūvēta lapene ar multimediālu aprīkojumu. Tā ir aprīkota ar interneta piekļuvi, paredzēta audio failu atskaņošanai no mobilām ierīcēm, vietu projektora ekrānam un projektora pieslēgumam.

Vairāk informācijas par projektu un biedrības veiktajām aktivitātēm Svētes pils un tās teritorijas sakārtošanai, pieejama šeit: https://www.facebook.com/svetespilslv . Vietni var izmantot arī saziņai, lai pieteiktu rezervācijas pasākumu norisei.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.—2020. gadam izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu un Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

 

Brīvdabas konferenču telpas izbūve Svētes pils dārzā: