Izglītība
Centīgākie Kalnciema vidusskolas skolēni saņem skolas un Valgundes pagasta uzņēmēju balvas

Ziemassvētku pasākumā "Baltā prieka atslēdziņa" atbalstot Kalnciema vidusskolu, novada uzņēmēji, atsaucās aicinājumam apbalvot labākos, izcilākos Kalnciema vidusskolas skolniekus.

Siltums , ko izstaro sirds,
Tas nepazūd, tas paliek un mirdz! / V. Egle/

Kalnciema vidusskolā Ziemassvētki kā katrā skolā atnāk ar piparkūku un mandarīnu  smaržu, ar dziesmām un dejām, ar novēlējumiem un smaidiem skolēnu sejās dāvaniņas saņemot.  Bet šogad svētki mūsu skolā ir īpaši, jo skolēni, kuri mācību darbā ir centīgi un uzcītīgi, saņēma ne tikai godarakstus, bet arī  pārsteigumu balvas no Valgundes pagasta uzņēmējiem, Skolas padomes un bijušās Kalnciema vidusskolas direktores Gintas Avotiņas.

Apkopojot  šī gada 1.semestra mācību rezultātus un salīdzinot tos ar iepriekšējo mācību gadu, kā arī īpaši akcentējot mācību priekšmeta “Matemātika” izaugsmi un rezultātus, tika izvirzīti nominanti Valgundes pagasta Uzņēmēju balvai.

Kalnciema vidusskolas kolektīvs saka lielu - Paldies! - uzņēmējiem , kuri atsaucās aicinājumam . Un tie ir -  SIA “EVEROL” , SIA “Aitiņlauvas”, Biedrība “Tīreļu staļļi”, SIA “RT-Timber”, SIA “Miega bode”,  uzņēmums “MJMpower”.  Paldies par Ziemassvētku prieku!

Paldies arī Kalnciema vidusskolas Skolas padomei un bijušajai direktorei Gintai Avotiņai par īpašajām balvām. Kā arī SIA “Karameļu darbnīca”- katrs balvas saņēmējs tika pie garda pārsteiguma!

Skolēni, kuri saņēma balvas - Darja Švalbe, Vendija Mališeva, Melānija Žarova, Maija Solomonova, Kate Pāne, Agnese Adriana Grīnberga, Karīna  Bogdanova,  Edvards Dedels, Vladislavs Prokofjevs, Elīna Briede,  Justīne Vaivode, Staņislavs Veļičko, Laura Ita Jēgermane.