Projekti
Četrās ģimenes ārstu praksēs pabeigti būvdarbi telpu uzlabojumiem

Četrās Jelgavas novada ģimenes ārstu praksēs pabeigti būvdarbi, kas saskaņā ar augustā noslēgto līgumu starp Jelgavas novada pašvaldību un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru paredzēja īstenot Eiropas Savienības fonda projektu ”Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Jelgavas novada pašvaldības četrām ārstu praksēm”.

Pašvaldība nodrošina telpas valsts apmaksāto ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanai, bet piesaistītie ES projektu līdzekļi ļāva uzlabot veselības aprūpes infrastruktūru un padarīt vēl kvalitatīvāku aprūpes pakalpojumu pieejamību.

Lai nodrošinātu ēkas ilgtspējību un energoefektivitāti, lielākie darbi noritēja Ilzes Liepiņas ģimenes ārsta praksē, veicot apkures sistēmas un jumta seguma nomaiņu, pārseguma siltināšanu un bruģētas apmales ierīkošanu. Arī pārējās trīs ārsta praksēs telpas kļuva plašākas, gaišākas un pacientiem piemērotākas: būvdarbi tika veikti gan Aiņa Dzalba ģimenes ārsta un internista praksē Jaunsvirlaukā, kur atjaunoja trīs telpas, izolācijas un vides pieejamības nodrošināšanai nomainot 5 iekšdurvis un ierīkojot gaisa kondicionēšanas sistēmu; gan Birutas Karlovskas ģimenes ārsta praksē Elejas pagastā, kur četrās telpās demontēja esošo grīdas pamatni un atjaunoja segumu, kā arī nomainīja 5 iekšdurvis un atjaunoja sienas un griestus. Tāpat līdzīgi darbi tika veikti Indras Alksnes - ģimenes ārsta praksē, atjaunojot 2 telpas, kur darbi paredzēja gan grīdas seguma demontāžu un jaunas grīdas ierīkošanu, vecās starpsienas demontāžu un jaunas izveidi, nomainot arī iekšdurvis.

Saskaņā ar noritējušo iepirkuma procedūru, būvdarbus veica uzņēmums SIA “Latbūvnieks”. Projekta kopējie izdevumi ir 65 376,20 EUR, no kuriem attiecināmās izmaksas – 32 000 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums  (ERAF)  - 27 200 EUR un Valsts budžeta finansējums – 2880 EUR. Pašvaldības līdzfinansējumu veido attiecināmās izmaksas 1920 EUR apmērā un neattiecināmās izmaksas 33 376,20 EUR apmērā.

ESF logo