Projekti
Dabas gardumu meistarklasē skolēni iepazīst dārzeņu, augļu un ogu pārstrādes nozari

Karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Dabas gardumi” š.g. 5. novembrī Aizupes pamatskolas 1. – 4. klašu skolēniem bija iespēja iepazīties ar SIA “Positive Foods”  uzņēmuma darbību dārzeņu, augļu un ogu pārstrādē.

Pārtikas mājražotāja skolēniem pastāstīja par uzņēmumu, iepazīstināja ar tā darbības virzieniem. Skolēniem tika skaidrotas atšķirības starp mājražošanu un rūpniecisko ražošanu. Bija iespēja uzzināt kā notiek tehnoloģiskais process izejvielu pārstrādē līdz gatavajam produktam, kādas prasmes darbiniekiem nepieciešamas  un kādas prasības jāievēro strādājot ar pārtikas produktiem.

Skolēni meistarklasē varēja izdzīvot produktu - konfekšu gatavošanas un iepakošanas procesu, kurš ikdienā notiek uzņēmuma ražotnē. Ražošanas procesā skolēni izjuta nepieciešamību izmantot arī savu radošo domāšanu, kura ļoti nepieciešama šādas nozares speciālistiem. Pasākums bija bagāts ar pozitīvām emocijām un rosināja domāt par karjeras ceļa izvēli nākotnē.

Pasākumu finansēja Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

attels2