Projekti
Dabaszinātnes nākotnes karjerai

Karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Zinātniskais teātris” š.g. 21. novembrī Aizupes pamatskolas 5. – 7. klašu skolēniem aizraujošā veidā bija iespēja uzzināt ķīmijas un fizikas nozīmi nākotnes profesiju izvēlē.

Nodarbību vadītāji – zinātnieki eksperimentējot, pastāstīja un paradīja dažādas profesijas, kurās tiek izmantotas fizikas un ķīmijas zināšanas profesiju darba ikdienā, kādi darba pienākumi jāveic izmantojot šīs zināšanas. Skolēni iepazinās ar pārtikas ražošanas nozari un iejutās ražotnes speciālistu lomā, izmēģinot praktiski sasaldēt saldējumu un pārklāt to ar šokolādes glazūru, uzzināja kā tiek veidotas krāsainās limonādes, kā top kraukšķīgā kukurūza, kādas ķīmiskās vielas tiek pielietotas. Tāpat skolēni iejutās laboratorijas darbinieka lomā un veidoja celtniecības putas, kuras izmanto ēku siltināšanā. Nodarbības vadītāja vadībā skolēni deva laboratorijas slēdzienu izveidoto celtniecības putu kvalitātei.

Nodarbības vadītāji skolēniem pastāstīja par tālākizglītības iespējām, lai varētu apgūt ar dabaszinātnēm saistītas nozares. Tāpat skolēniem tika akcentēta svešvalodu loma un to apguves nepieciešamība.

Pasākums bija interesants un lietderīgs, lai skolēni saskatītu dabaszinātņu lielo nozīmi mūsu ikdienā un tālākā karjeras izvēlē. Aktivitātes skolēniem ķīmiju un fiziku atklāja pavisam citā skatījumā, pietuvināja ikdienas dzīvei un palīdzēja raisīt pārdomas par nākotnes nodomiem – vai saistīt profesijas izvēli ar šo nozari.

Pasākumu finansēja Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

attels2