Pašvaldība Novada ziņas
Darbu Labklājības pārvaldes vadītājas amatā sāk Karīna Voitkāne

Jelgavas novada dome 22. februārī par Labklājības pārvaldes vadītāju apstiprināja Karīnu Voitkāni. Viņa darbu jaunajā amatā uzsāka 27. februārī.

K. Voitkāne absolvējusi Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolu, saņemot profesionālo augstāko izglītību uzņēmējdarbības organizācijā un vadībā, kā arī  ieguvusi profesionālā maģistra grādu sociālajā darbā. Pēdējos desmit gadus ieņēmusi Jelgavas novada pašvaldības Iekšējā audita vadītājas amatu, taču pieredzi sociālās aizsardzības un  sociālo pakalpojumu sniegšanas jomā K. Voitkāne guvusi, strādājot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.

Stājoties amatā, K. Voitkāne noteikusi vairākas darba prioritātes, kas vērstas uz iestādes attīstību - novada sociālās vides izpēte, pašvaldībai pieejamo sociālās uzņēmējdarbības attīstības veicināšanas rīku apzināšana, sociālo pakalpojumu pilnveide atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām, regulāra preventīvā sociālā darba nodrošināšana.

Konkurss uz vakanto iestādes vadītāja amatu tika izsludināts pērnā gada izskaņā. Saņemti trīs pretendentu pieteikumi, no kuriem K. Voitkāne atzīta par piemērotāko.