DSCP "Laipa"

Marta sākumā Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvji tikās attālinātā sanāksmē un atklāja savu pieredzi par Sociālā fonda finansēto programmu īstenošanas gaitu, lai izvērtētu paveikto, izstrādātu priekšlikumus turpmākam darbam, cīnītos ar jauniem izaicinājumiem, sasniegtu vēl labākus rezultātus un pēc iespējas lietderīgāk izmantotu pieejamos līdzekļus. Latviju pasākumā pārstāvēja Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas "Sustento" vadītāja Gunta Anča, kura kā labās prakses piemēru prezentēja Kalnciema pagasta daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru (DSPC) “Laipa”. Iedvesmojošā video stāstā iestādes klienti stāsta par ikdienu DSPC “Laipa”, kā šī pieredze uzlabojusi viņu dzīvi un likusi noticēt saviem spēkiem.

DSPC “Laipa” darbības mērķis ir pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem sniegt atbalstu, zināšanas, sociālās prasmes un iemaņas patstāvīgai dzīvei, piedāvājot grupu dzīvokļa, dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu pakalpojumus.

Šāda veida pakalpojumi ar nelielu personāla atbalstu sniedz iespēju cilvēkiem, kas citkārt saskaras ar dažādiem ierobežojošiem un diskriminējošiem apstākļiem darba tirgū un sadzīvē, uzsākt patstāvīgu dzīvi, attīstīt  sociālās iemaņas, kā arī iegūt un pilnveidot amata prasmes.