Projekti
Dejas

Jelgavas novada Lielplatones pagasta jauniešu deju kolektīvs “Audzis” šonedēļ dodas uz Itāliju, lai pārstāvētu Jelgavas novadu projektā “Eiropas jauniešu nedēļa 2015”. Projektā iesaistītas sešas pašvaldības no Itālijas Biella reģiona – Trivero, Mosso, Valle Mosso, Pray, Soprana, Coggiola – un to sadraudzības pašvaldības no Latvijas (Jelgavas novads un Dobeles novads), Polijas, Rumānijas un Horvātijas.

Nedēļas garumā no 7.-12.oktobrim jaunieši piedalīsies dažādās aktivitātēs – diskusijās, semināros, darbnīcās, kas atklāj vietējās kalnu reģionu vērtības – ēdienu, kultūru, tradīcijas, kā arī dotos kalnu pārgājienos un ekskursijās. Latvijas tautas dejas un dziesmas deju kolektīvs “Audzis” un Dobeles Valsts ģimnāzijas koris “Sadziedis” prezentēs Latvijas kultūras vakarā, kas norisināsies 8.oktobrī Pray pašvaldībā un būs atvērts plašai publikai. Projekta noslēgumā tiks parakstīts daudzpusējs sadarbības līgums starp projektā iesaistītajām pašvaldībām.

Jelgavas novada sadarbība ar Trivero pašvaldību Itālijā aizsākās 2009.gadā, kad tolaik vēl Kalnciema pagasta pārvaldes delegācija apmeklēja Biella reģionu Eiropas Komisijas “Eiropa Pilsoņiem” finansētā projekta “PROACTIVE” ietvaros. Turpmākā sadarbība veidojās “EUROLAB” projekta ietvaros, kad jau 17 Itālijas un Eiropas Savienības valstu pašvaldības 2012.gadā noslēdza sadarbības līgumu. Savukārt 2012.gada oktobrī trīs sportiskas un sabiedriski aktīvas Jelgavas novada ģimenes no Aizupes, Šķibes pamatskolām un Kalnciema vidusskolas piedalījās visu paaudžu dalībnieku sporta sacensībās un kalnos kāpšanas pasākumos Trivero un Piedicavallo apkārtnē Eiropas Komisijas projekta “Atklājot Eiropas kalnus” ietvaros, iepazinās ar dabas un vides īpatnībām kalnu reģionos, vietējām tradīcijām un tipiskiem reģiona produktiem, kā arī dzīvoja ģimenēs, kas sniedza ieskatu vietējos paradumos un ļāva novērtēt svešvalodu zināšanu nepieciešamību.

Projekts “Eiropas jauniešu nedēļa 2015” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu, projekta Nr. 558083-CITIZ-1-2014-2-IT-CITIZ-TT.

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Logo