Pašvaldība
Deputātu kandidātu sarakstu pieņemšana Jelgavas novada 2021. gada pašvaldību vēlēšanām

Deputātu kandidātu sarakstus Jelgavas novada vēlēšanu komisija pieņem Jelgavas novada pašvaldības Administrācijas ēkā, 5. stāvā, Pasta ielā 37, Jelgava.

Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 2021. gada pašvaldību vēlēšanām valstī notiek no 17. marta līdz 6. aprīlim. Jelgavas novadā kandidātu sarakstus pieņems šādos datumos:

  • 17. martā no plkst. 10:00 līdz 12:00;
  • 25. martā no plkst. 14:00 līdz 16:00;
  • 30. martā no plkst. 10:00 līdz 12:00;
  • 6. aprīlī no plkst. 14:00 līdz 18:00.

Jelgavas novada vēlēšanu komisijas depozīta konts drošības naudas iemaksai par kandidātu sarakstu Jelgavas novada domes vēlēšanām atvērts:

Swedbank AS, HABALV22;                          

Konts: LV26HABA0551030341246                  

Jelgavas novada pašvaldība,                      

Reģ.Nr.90009118031

Drošības naudas apmērs ir 285 EUR. Maksājuma mērķis – drošības nauda par "Kandidātu saraksta nosaukums"

Lai tiktu piešķirtas sistēmas lietotāja tiesības partiju un partiju apvienību kandidātu sarakstu gatavotājiem attiecīgajā vēlēšanu apgabalā, nepieciešams iesniegt e-pastā iesniegumu. Jelgavas novada pašvaldības Informāciju tehnoloģiju nodaļas speciālistei Vinetai Ģendertei (vineta.genderte@jelgavasnovads.lv, mob.tel. +371 29723361).

Par kandidātu sarakstu iesniegšanu pieteikties pie Jelgavas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas Initas Freibergas ( tel. +371 29761978).