Iedzīvotājiem
Foto

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) kopā ar partneriem jau 15 reizi Latvijā īstenos "Digitālās nedēļas" aktivitātes. Izglītojošā kampaņa notiks visā Latvijā no 13. līdz 18. maijam, aicinot iedzīvotājus un uzņēmumus pievērst uzmanību savai digitālpratībai un digitālajai identitātei, dažādu pasākumu formātos iegūstot gan jaunas zināšanas par aktuālākajām digitālajām tehnoloģijām un pakalpojumiem, gan attīstot jau esošās prasmes. Šogad pirmo reizi "Digitālās nedēļas" ietvaros īpaša uzmanība tiks pievērsta mākslīgajam intelektam, bet aktivitāšu kopumu noslēgs Muzeju nakts – Latvijas muzeji plašākai sabiedrībai aktualizēs savus digitālos risinājumus.

Digitālā nedēļa Latvijā tiek organizēta ALL Digital Weeks 2024 (#ADWeeks2024) ietvaros, kas šogad Eiropā norisinās no 13. – 31. maijam.

Ņemot vērā, ka jau gadu aktīvi tiek runāts par mākslīgā intelekta ienākšanu mūsu ikdienas dzīvē, “Digitālā nedēļa” 13. maijā tiks atklāta ar pasākumiem, kas veltīti vispārējai digitālpratībai un mākslīgā intelekta noderībai. Atklāšanas pasākums būs vērojams LIKTA un citu partneru Facebook lapās.

14. maijā tiks rīkoti pasākumi, kas vērsti uz iedzīvotāju digitālo prasmju celšanu un dažādiem digitālajiem pakalpojumiem, kas var veicināt nodarbinātību un iedzīvotāju kompetenci darba tirgū.

15. maijā tiks organizēta Uzņēmēju diena – rīkotās aktivitātes paredzētas mazo un vidējo uzņēmēju digitālpratības veicināšanai un digitālajiem risinājumiem, kas palīdz sekmēt biznesa digitālo transformāciju.

16. maija pasākumi paredzēti visai sabiedrībā kopumā – tajā tiks aktualizēti jautājumi par kiberdrošību, kritisko domāšanu un digitālajām prasmēm, kas nepieciešamas, lai parūpētos par savu digitālo drošību.

Savukārt par to, kā digitālās prasmes pasniegt un integrēt izglītībā dažādām vecuma grupām un sagatavotības līmeņiem, tiks stāstīts 17. maija pasākumos.

Pirmo reizi “Digitālajai nedēļai” pievienojušies muzeji, izglītojošās kampaņas programmā iekļaujot arī Muzeju nakti, kas notiks 18. maijā. Šādā veidā būs iespēja pievērst iedzīvotāju uzmanību uz daudzveidīgajiem digitālajiem risinājumiem muzejos, kas ļauj tiem būt mūsdienīgiem un pieejamiem.

“Digitālā nedēļa ir nacionāla mēroga notikums, kas ikvienam Latvijas iedzīvotājam sniedz iespēju iegūt vērtīgas zināšanas par digitālajām tehnoloģijām un pakalpojumiem, kuru klāsts mūsdienu dinamiskajā vidē pieaug ik dienas. Mēs visi esam ieinteresēti digitāli izglītotā sabiedrībā, tādēļ kopā ar mūsu partneriem esam izstrādājuši vērtīgu pasākumu programmu, kur ko saistošu un noderīgu atradīs ikviens no mums,” norāda LIKTA prezidente prof. Signe Bāliņa.

Digitālās nedēļas galvenie partneri ir DocLogix, Tet, Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un Kultūras informācijas sistēmu centrs. Pasākumu organizēšanā iesaistījušies arī daudzi citi IKT nozares uzņēmumi, valsts iestādes, pašvaldības, bibliotēkas un nevalstiskās organizācijas. Tāpat pasākumi tiks organizēti Latvijas reģionos klātienē – skolās un bibliotēkās, nevalstiskajās organizācijās, pašvaldībās un uzņēmumos.

“Digitālās nedēļas” centrālajiem notikumiem varēs sekot līdzi LIKTA Facebook un citu partneru sociālo tīklu kontos. Informāciju par “Digitālās nedēļas” pasākumiem var meklēt mājaslapā www.eprasmes.lv vai izmantojot tēmturus #eprasmes24 un #ADweeks24.

Digitālās nedēļas 2024 aktivitātes pagastos

Cenu pagastā:

Ānes jauniešu iniciatīvu centrā
14. maijā plkst. 14.00 -16.00 Mūžizglītības aktivitāte: “Kā samaksāt rēķinu internetā un veikt elektronisko pierakstu pie ārsta”.

Elejas pagastā:

Elejas Saieta namā
14. maijā. plkst. 18.00 – 19.30 Mūžizglītības aktivitāte: Informatīvā diena sadarbībā ar Elejas jauniešu iniciatīvu centru. Tēmas: E-paraksta izveide, lietošana, tā alternatīvas, drošas paroles izveide un uzglabāšana, “cepumi” jeb cookies, kuriem mums jāpiekrīt interneta vidē, krāpniecības atpazīšana, mākslīgais intelekts.
Interesenti aicināti ierasties jebkurā laikā no plkst. 18.00 līdz 19.30.
Tālrunis informācijai: 28354093 (Ieva)

Elejas pagasta bibliotēkā
13.maijā

  • plkst. 9.00 – 12.00 Digitālās prasmes - mūsdienīga nepieciešamība (rēķinu apmaksa un pakalpojumi) internetā.
  • plkst. 14.00 – 18.00 Vai tu jau lasi e-grāmatas?

14.maijā

  • plkst. 9.00 – 12.00 Kas jāzina par drošu internetu?
  • plkst. 13.00 – 17.00 Dokumentu pievienošana e-pastam un to nosūtīšana.

16.maijā

  • plkst. 9.00 – 12.00 Informācijas meklēšana datu bāzēs www.news.lv, Letonika.lv.
  • plkst. 14.00 – 18.00 CV izveidošana un nosūtīšana pa e-pastu.

17.maijā

  • plkst. 9.00 – 12.00 Internets – īsi un vienkārši. Konsultācijas par interesējošiem jautājumiem.
  • plkst. 14.00 – 17.00 E-pakalpojumu piedāvājumi.

Glūdas pagastā:

Glūdas jauniešu iniciatīvu centrā:
14.maijā plkst.17.00 - 18.30 Mūžizglītības aktivitāte. Tēmas: Epasta izveide un lietošana. Sociālo tīklu lietošana. Latvija.lv pakalpojumu iepazīšana un izmantošana u.c. interesējošas tēmas.
Interesenti aicināti pieteikties pa tālruni 25758936.

Jaunsvirlaukas pagastā:

Aktivitāšu centrā “Dzirnieki”
13.maijā plkst.16.00 Mūžizglītības aktivitāte - Izglītojošais seminārs “Digitālās prasmes – šodien un rīt”.  Tēmas: Elektronisko pakalpojumu izmantošana ( saziņa ar pašvaldību, VSAA, e-Latvija izmatošana ), digitālās prasmes šodien un rīt. Individuālās konsultācijas.
Obligāta pieteikšanās https://ej.uz/MI_Jaunsvirlauka vai pa tālruni: 26955286.

Vecsvirlaukas bibliotēkā
14.maijā plkst.13.00 - 16.00  “Digitālās prasmes ikdienai” - Ikvienam interesentam tiks piedāvātas individuālas praktiskās apmācības un konsultācijas. Tēmas: 3td E-grāmatu bibliotēka, valsts un pašvaldības e-pakalpojumi, e-paraksts.
16.maijā plkst. 14.00 - 16.00  “Droši e-pakalpojumi” Uzzināt, kā pasargāt sevi, iepērkoties, reģistrējoties citiem e-pakalpojumiem. Ietaupot laiku un naudu.
Jautājumu gadījumā zvanīt: mob.28371756

Kalnciema pagastā:

Kalnciema pagasta pamatskolā
16.maijā plkst.18.00 Mūžizglītības aktivitāte - nodarbība “Digitālo prasmju pamati ikdienas dzīves situācijām”. Tēmas: Rēķinu apmaksa internetā. Portāla Latvija.lv lietošana (slimības un citu pabalstu pieteikšana).
Obligātā pieteikšanās pa tālruni: 26139267

Līvbērzes pagastā: 

Līvbērzes jauniešu iniciatīvu centrā
14.maijā plkst. 10.00 Mūžizglītības aktivitāte - nodarbība “Latviešu valodas īpatnības (slengi) sociālajos tīklos, kiberdrošība internetā”. 
17.maijā plkst. 18.00 Mūžizglītības aktivitāte - nodarbība “Uz TU ar sociāliem tīkliem!” Tēma: Pareiza sociālā tīkla konta izveide. 
Pieteikšanās pa tālruni: 26790375    

Ozolnieku pagastā:

14.maijā un 16.maijā plkst. 17.30 Mūžizglītības aktivitātes - tiešsaistes lekcijas “Foto un video uzņemšana digitālajiem medijiem. Apstrādes un montāžas pamati” (2 daļās).
Pieteikšanās: https://ej.uz/MI_Ozolnieki_23 vai pa tālruni: 26868158

Ozolnieku jauniešu iniciatīvu centrā
14.maijā plkst.16.00 Sarunu vakars “Digitālās prasmes šodien un rīt”.

Ozolnieku pagasta bibliotēkā
16.maijā plkst. 10.00 un 22.maijā plkst. 9.30 Pasākumi pirmsskolas vecuma bērniem "Esi drošs internetā!"

Platones pagastā: 

Lielvircavas kultūras namā 
17.05. plkst.18.00
Mūžizglītības aktivitāte - nodarbībaPrasmīga IT ierīču izmantošana, veidojot digitālu informāciju sociāliem tīkliem”. Pieredzē dalīsies: Platones pagasta jaunatnes lietu koordinatore U. Āboliņa.

Obligāta pieteikšanās: https://ej.uz/MI_Platone vai rasma.krauze@jelgavasnovads.lv.

Platones jauniešu iniciatīvu telpā Lielvircavas kultūras namā
17.maijā plkst. 17.00 sarunu pēcpusdiena ”Droša informācijas ievietošana sociālajos tīklos, e-vides lietošana u.c”
Tālrunis informācijai: 29220984, pieteikšanās una.abolina@jelgavasnovads.lv

Lielvircavas bibliotēkā
13. - 18. maijā
“Vaicā bibliotekāram par digitālajiem pakalpojumiem!” - individuālas konsultācijas ikvienam interesentam. Tēmas: Portāla Latvija.lv pakalpojumi. Televīzija un radio datorā. Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana. 3td e-grāmatu bibliotēkas lietošana. Lursoft laikrakstu bibliotēkas  www.news.lv iespējas, informācijas meklēšana.

13. - 18. maijā “Mans draugs dators” - datorprasmju un informācijpratības apguve sākumskolas vecuma bērniem.

Platones pagasta bibliotēkā
13. maijā 14.00 - 16.00  Individuālas konsultācijas ikvienam interesentam. Informācijas meklēšana, e-pasts, e-pakalpojumi.
15. maijā 9.00 - 11.00 Individuālas konsultācijas ikvienam interesentam. Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs.

Sesavas pagastā:

Bērvircavas bibliotēkā
13.maijā plkst. 16.30  Digitālās prasmes un mākslīgais intelekts.
14.maijā plkst. 9.00 - 12.00  Digitālie pakalpojumi ar Ligitu Leiti.
16.maijā plkst. 16.00  Digitālā drošība bērniem un jauniešiem.

Sesavas bibliotēka
14.maijs plkst. 10.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00 Pensijas 2.līmenis. Kā veidojas 2.pensiju līmenis. Pensijas līmeņa pārvaldītāja un ieguldījuma plāna izvēle.
16.maijs plkst. 9.00 - 12.00  Lauksaimniecības datu centra digitālie pakalpojumi. Tikšanās ar vecāko referenti Ligitu Leiti.
17.maijs plkst. 10.00 - 12.00 un 13.00 – 15.00 Drošība digitālajā vidē.

Svētes pagastā:

Svētes jauniešu iniciatīvu centrā
14.maijā plkst. 17.00 Digitālo prasmju pasākums jauniešiem “Kahoot un Canvas apmācība”
14.maijā plkst. 18:00 - 19:30 Informatīvā diena digitālajās prasmēs. Palīdzība iedzīvotājiem un pensionāriem ar e-pakalpojumiem, kā strādāt ar datoru, izveidot e-pastu, kā lejupielādēt bildes no telefona datorā, zibatmiņā u.c. Interesenti aicināti ierasties jebkurā laikā no plkst. 18.00 līdz 19.30. Tālrunis informācijai: 27632152 (Jānis)

Bramberģes bibliotēkā
13.maijā plkst. 10.00 - 12.00 un 14.maijā plkst. 14.00 – 16.00 "Mans e-pasts". Individuālās konsultācijas dažādu digitālo prasmju apgūšanā (e-pasta, e-adreses izveide, interneta bankas lietošana).
16.maijā plkst. 14.00 -16.00 "Lietoju digitālo bibliotēku". Elektroniskā kataloga lietošana, e-grāmatas, dažādas datu bāzes.

Valgundes pagastā:

Valgundes bibliotēkā
13. - 18. maijā Individuālas konsultācijas ikvienam interesentam par e-pakalpojumiem.

Vilces pagastā:

Vilces bibliotēkā
14.maijā plkst. 10.00 - 12.00  Digitālās prasmes dažādām nozarēm - Lauku atbalsta dienesta Platību maksājumu elektronisko pieteikumu noformēšana un iesniegšana portālā https://eps.lad.gov.lv/.
17.maijā plkst. 13.00 - 14.00 Digitālās prasmes un mākslīgais intelekts (5. - 9. klašu skolēniem).

Vircavas pagastā:

13.05. plkst 17.00 Mūžizglītības aktivitāte – tiešsaistes nodarbība “Foto un video uzņemšana digitālajiem medijiem. Apstrādes un montāžas pamati” sadarbībā ar Vircavas jauniešu iniciatīvu centru.
15.05. plkst 17.00 Mūžizglītības aktivitāte – tiešsaistes nodarbība “Foto un video uzņemšana digitālajiem medijiem. Apstrādes un montāžas pamati” (2. nodarbība). sadarbībā ar Vircavas jauniešu iniciatīvu centru.

Informācija pa tālr 29205766. Pieteikšanās:  http://Ej.uz/MI_Vircava

Zaļenieku pagastā:

Zaļenieku pagasta bibliotēkā
13.maijā plkst. 9.00 - 11.00 Informācijas meklēšana.
14.maijā plkst. 9.00 - 11.00 E-pasts, e-pakalpojumi.
16.maijā plkst. 9.00 - 11.00 Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs.