Projekti
Foto

Eksperti, uzņēmēji, iedzīvotāji un pašvaldības pārstāvji 1.februāri URBACT projekta darba grupas seminārā meklēja labākos risinājumus digitālās plaisas mazināšanai.

 

logo

Darba semināra mērķis bija informēt Jelgavas novada pašvaldības speciālistus, tās iestādes, sadarbības partnerus un publiskās institūcijas par projekta “Digi-Inclusion” uzdevumiem un identificēt dažādu pārstāvēto iestāžu un jomu izpratni par digitālās iekļaušanas jautājumiem un digitālās plaisas problēmām, lai risinātu pastāvošos izaicinājumus vietējā un reģionālā līmenī.

Klātesošos semināra dalībniekus uzrunāja arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts sekretāra vietnieks digitālizācijas jautājumos Gatis Ozols, sniedzot vispārēju ieskatu sabiedrības digitālo prasmju ietvarā šodienai un nākotnei, digitālajām tendencēm valsts pārvaldē un pašvaldībās, un nupat izveidotās Digitālās akadēmijas piedāvātajām iespējām kā izaicinājumu digitālajām kompetencēm ikvienam.

Iepazīstoties ar 3 digitālās plaisas veidiem (piekļuve, izmantošana, lietojamība), un izmantojot problēmas koka metodi darba grupu moderatora vadībā, dalībnieki identificēja aktuālās problēmas, digitālās plaisas veicinošus cēloņus un paredzamās sekas. Kā viens no nozīmīgākajiem virzītājiem sociālas atstumtības mazināšanai tika izvirzīts izaicinājums - indivīda motivācija iesaistīties digitālajā pasaulē vai izmantot digitālos pakalpojumus un rīkus, jo motivācijas trūkums cilvēkos var nozīmēt to, ka gan pieejamības (digitālās tehnoloģijas), gan lietojamības (prasmes, iemaņas) centieni var netikt īstenoti.

Pēc darba grupas rezultātu apkopošanas tiks lemts par tālāko darba grupu norises laikiem, tēmām un metodēm, lai projekta laika rāmī sasniegtu kopējo rezultātu - izstrādāts Integrētais rīcības plāns digitālajai iekļaušanai, tādējādi veicinot sabiedrisko pakalpojumu modernizāciju un digitalizāciju, attīstītu digitālās prasmes, pielāgotu infrastruktūru, veicinātu uzņēmumu digitālo pārveidi un galvenokārt attīstītu sociālās iekļaušanas jautājumus.

Projektā iesaistījušies 9 partneri, tā vadošais partneris – Mollet del Valles pašvaldība Spānijā un projekta partneri:  Jasi pašvaldība (Rumānija), Aleksandropolis pašvaldība (Grieķija), Torres Vedras pašvaldība (Portugāle), Zenica-Dobojas apgabals (Bosnija un Hercegovina), Lepidas reģionālā aģentūra (Emīlija-Romanja reģions, Itālija), Buloņsirmēras apgabals (Francija), Gdaņskas Uzņēmējdarbības Asociācija (Polija) un Jelgavas novada pašvaldība.

Projekta mērķis ir risināt sociālās atstumtības problēmas un veicināt digitālo iekļaušanu, ne tikai nodrošinot piekļuvi tehnoloģijām, bet arī ļaujot cilvēkiem attīstīt nepieciešamās prasmes, lai pilnībā izmantotu digitālās pasaules piedāvātās iespējas atbilstoši vietējiem apstākļiem iekļaušanu.

Projekts Nr. 20303 “Digitālā iekļaušana sociālās atstumtības mazināšanai (DIGI-INCLUSION)” tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2021-2027 Eiropas teritoriālās sadarbības programmas URBACT IV ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Jelgavas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.