Projekti
Diskutē par projekta rezultātiem sporta jomā

ES līdzfinansētā Erasmus+ projekta “Fairplay and Hapiness through Sports” rezultātu izvērtēšanas seminārā 9.novembrī Jelgavas novada sporta pedagogi, treneri, iestāžu speciālisti un citi interesenti iepazinās ar projekta pētījuma rezultātiem, treniņciklu, mācību metodēm, atklātā sporta turnīra rezultātiem un diskutēja par projekta aktivitātēm.

Jelgavas novada pašvaldības Sporta centrs kopā ar kolēģiem no Grieķijas, Rumānijas, Bulgārijas un Itālijas  līdz 2018.gada beigām īsteno ES Erasmus+ Sport programmas projektu «FAIRHAP» jeb «Godīga spēle un gandarījums sportā». Tā laikā starptautiskā projekta darba grupa izveidoja unikālu mācību materiālu – rokasgrāmatu «Vērtību mācīšana bērniem sportojot: 120 spēles laimīgiem bērniem», bet astoņiem Jelgavas novada sporta treneriem un skolotājiem bija iespēja apgūt jaunās metodes ikdienas darbā, bērniem radot prieku sportot, reizē izslēdzot konkurenci. «Šo metožu galvenā doma – bērniem darbojoties ļaut saprast sporta pozitīvās vērtības godīgā spēlē, reizē ievērojot Olimpiskās vērtības. Piemēram, neaizskart pretiniekus, veicināt dzimumu vienlīdzību, izrādīt cieņu pret komandas biedriem, censties darīt visu pēc labākās gribas, pieņemt atšķirīgo,» stāsta projekta koordinators Jelgavas novada pašvaldībā Gatis Kasparinskis.

Projektā tika iesaistīti 120 Jelgavas novada skolēni un astoņi sporta treneri un skolotāji, izveidojot astoņas komandas, kurās treneru vadībā tādās sporta disciplīnās kā volejbols, orientēšanās sports, vieglatlētika, regbijs 24 nedēļu garumā (kopā 72 stundas treniņiem) bērni apguva prasmes, iemaņas un vērtības sportojot, reizē aprobējot rokasgrāmatā apkopotās metodes un Olimpiskās vērtības ikdienas treniņos. Apgūtās iemaņas un izpratni par godīgu spēli stafetēs, komandu sportā un orientēšanās disciplīnās skolēni demonstrēja atklātajās sporta spēlēs, kas 9. oktobrī notika Staļģenes sporta hallē un Staļģenes vidusskolas sporta laukumā. 

Seminārā projekta koordinators prezentēja projekta ideju, pievērsa uzmanību uz iepriekšējo 2 gadu laikā īstenoto aktivitāšu nozīmi un jēgu un iepazīstināja dalībniekus ar “FAIRHAP” atklātā sporta turnīra mērķiem, komandām un norisi – aplūkojot šīs aktivitātes gan saturiski, gan statistikā 5 dalībvalstu ietvaros. Tāpat tika izvērtēta bērnu attieksme pret Olimpiskajām vērtībām, kas balstīta uz pētījuma rezultātiem. Dalībnieki (sporta pedagogi, treneri, Izglītības pārvaldes speciālisti, Sporta centra speciālisti un citi projekta mērķa dalībnieki) noklausījās arī Olimpiskā centra “Ventspils” fizioterapeita lekciju par tēmu “Sports, skola, trauma, prevencija”.

Atzinīgi šo projektu vērtē projektā iesaistītā skolotāja volejbola trenere Sarmīte Belte. «Bērniem patika – tas bija kaut kas atšķirīgs no ikdienišķā. Jo īpaši viņi novērtēja to, ka šīs nebija sacensības, kur jātiecas pēc uzvaras, turklāt piedalīties varēja ne tikai labākie, bet visi. Manuprāt, arī jauniegūtā rokasgrāmata ir ļoti vērtīgs materiāls, jo tajā ir gan spēles un rotaļas, ko jau līdz šim esam izmantojuši darbā, tikai varbūt ar citiem elementiem, gan arī daudz jaunu spēļu,» atzīst trenere.

«Man šķiet, ka vērtīgākais, ko bērni šī projekta gaitā iemācījās, ir tas, ka ne vienmēr jāuzvar, – svarīgs ir komandas darbs un atbalsts,» saka projektā iesaistītā sporta skolotāja Edīte Čakša, piebilstot, ka, iedvesmojoties no šī projekta, Staļģenes vidusskolas 6. klases skolēni decembrī uz sadraudzības turnīru aicinājuši Elejas vidusskolas 6. klases bērnus, lai sarīkotu sporta spēles, kurās tiks izmantotas jaunajā rokasgrāmatā iekļautās metodes.

Jauno rokasgrāmatu «Vērtību mācīšana bērniem sportojot: 120 spēles laimīgiem bērniem» darbā var izmantot ikviens sporta skolotājs. To iespējams bez maksas lejupielādēt projekta mājaslapā www.fairhap-project.eu/material/, sešās dažādās valodās, tostarp arī latviešu valodā

Prezentācijas:

FAIRHAP projekts

FAIRHAP apmācības un turnīrs

Bērnu attieksme pret Olimpiskajām vērtībām

Rokasgrāmata  - 120 spēles laimīgiem bērniem

Projekta aktivitātes  notiek Erasmus+ programmas projekta “Fair Play and Happiness through Sports” (Nr. 2016-2859/001-001) ietvaros. Projektu finansē Eiropas Komisija.

attels