Iedzīvotājiem JNKU Kalnciema pagasts
Foto

SIA "Jelgavas novada KU" 12. martā plkst. 18.00 Draudzības ielas 12 A dzīvokļu īpašniekus aicina kopsapulci, kas norisināsies Kalnciema pagasta kultūras namā.

Sapulces darba kārtība:

  • mājas Jraudzības iela 12 A kopīpašuma valdījuma tiesību pārņemšana; 
  • mājas kopīpašuma pārvaldnieka izvēle.

Pārvaldnieks var būt:

  • izveidotā mājas biedrība;
  • izvēlētā juridiskā persona - piemēram, SIA "JNKU", ar kuru māja slēdz līgumu;
  • pilnvarotā persona, kura ar kopīpašnieku savstarpēji noslēgtu līgumu veic mājas pārvaldīšanu.

Ierašanās obligāta!

Uz kopsapulci dzīvokļu īpašniekiem jāierodas ar personu apliecinošu dokumentu un dzīvokļa īpašuma Zemesgrāmatu.