Iedzīvotājiem JNKU Kalnciema pagasts
Foto

SIA "Jelgavas novada KU” aicina uz daudzdzīvokļu mājas Draudzības ielā 13 dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, kas notiks 25. martā plkst. 18.00 Kalnciema pagasta kultūras namā (Jelgavas iela 15, Kalnciems).

Sapulces darba kārtība:

  • mājas Draudzības iela 13 kopīpašuma valdījuma tiesību pārņemšana; 
  • mājas kopīpašuma pārvaldnieka izvēle.

Pārvaldnieks var būt:

  • izveidotā mājas biedrība;
  • izvēlētā juridiskā persona - piemēram, SIA "JNKU", ar kuru māja slēdz līgumu;
  • pilnvarotā persona, kura ar kopīpašnieku savstarpēji noslēgtu līgumu veic mājas pārvaldīšanu.

Ierašanās obligāta!

Uz kopsapulci dzīvokļu īpašniekiem jāierodas ar personu apliecinošu dokumentu un dzīvokļa īpašuma Zemesgrāmatu.