Projekti Sociālā joma
Foto

No š.g. 1. līdz 3.februārim Nordplus programmas projektā Nr. NPAD-2022/10083 “Radošums ar pievienoto vērtību” (ENG: Value-added creativity) ar vizīti Latvijā uzsākts īstenot plānoto aktivitāšu, tai skaitā mobilitāšu, otro ciklu, turpinot sadarbību projekta mērķgrupas attīstībai un plānoto rezultātu sasniegšanai.

Projekta pirmais cikls nemanāmi iegājis otrajā - līdz šim ir īstenotas trīs mobilitātes, pie katra partnera pa vienai, un kopumā partnerībā aprobētas deviņas radošas aktivitātes personu ar intelektuālo invaliditāti prasmju attīstībai. Otrajā ciklā, tāpat kā pirmajā, bija ieplānoti braucieni pie katra no partneriem, kopīgu radošo darbnīcu organizēšanas, rezultātu prezentēšanas. Otro ciklu projektā aizsāka mobilitātē uz Latviju, kuras ietvaros februāra sākumā trīs dienu garumā DSCP “LAIPA” uzņēma kolēģus no SA Maarja Küla (Igaunija) un Jaunuolių Dienos Centras (Lietuva), lai, kopā darbojoties, aizgūtu viens no otra jaunas radošo aktivitāšu tehnikas, apgūtu to iespējas, kā arī attīstītu projekta mērķgrupas ikdienas dzīvei nepieciešamās prasmes.

“Trīs dienu garumā tika piedzīvotas un izdzīvotas dažādas aktivitātes - gan mierīgākas, gan fiziski aktīvākas, gan tādas, kas vērstas uz koncentrēšanos. Projekta aktivitāšu daudzveidība ir ļoti svarīga - tas bagātina gan klientus, projekta mērķa grupu, gan pašus darbiniekus, kuriem ikdienā jāvada dažāda veida nodarbības. Vērtīga bija Igaunijas partneru rādītā aktivitāte – “printmaking” jeb grafiku veidošana pēc pašu izgatavotām sagatavēm, kur ar krāsu palīdzību izgatavotie zīmējumi tika pārnesti uz papīra. Lietuvas partneri savukārt demonstrēja sveču liešanas tehniku, kādu mēs paši līdz šim nebijām pielietojuši. Projekta ietvaros bija iespēja piesaistīt arī deju kustību terapeiti. Šāda aktivitāte ir gan nepieciešama, gan ļoti piemērota mūsu mērķa grupai. Gribētu atzīmēt, ka partneru organizāciju dalībnieki bija atsaucīgi un ļoti atvērti pieņēma situāciju, ka mūsu Nellija sazinās ar visiem zīmju valodā, taču deju kustību terapijā viņa kopā ar visiem dejoja un citās aktivitātēs pārējie dalībnieki meklēja acu kontaktu ar viņu, lai sasveicinātos vai kaut ko norādītu. Mobilitātes laikā izmēģinājām arī kaut ko pavisam jaunu - DSPC “LAIPA” klientu uzdevums bija nodrošināt orientēšanās aktivitāti, izrādot viesiem vietējo apkārtni. Bija patīkami novērot, cik ļoti veiksmīgi katras partnervalsts klienti, neprotot otras valsts valodu, spēj komunicēt, kopīgi darboties un izbaudīt kopā pavadīto laiku. Projekts mums, darbiniekiem, līdz šim devis lielisku un neatsveramu iespēju apgūt jaunas metodes darbā ar intelektuālās attīstības traucējumu grupu un attīstīties profesionāli, paskatīties uz ikdienišķiem jautājumiem un problēmsituācijām no cita skatu punkta." stāsta DSPC "LAIPA" vadītāja Gita Aizpure.

Iespaidos par aktivitātēm dalās arī DSPC "LAIPA" klienti:

Aigars Grunte: “Bija iespēja atkal redzēties ar citu valstu cilvēkiem, kuri darbojas līdzīgos centros. Patika dzirdēt igauņu valodu. Ļoti neparasti bija dejošana ar acīm ciet un pieskārieni, dejošana ar lakatu. Pārējās nodarbības bija diezgan sarežģītas, bet es tiku galā".

Natālija Siņica: “Pirmo reizi piedalos šādā pasākumā, bija satraukums, ka apkārt cilvēki runā valodā, ko es nesaprotu, bet beigās mēs tāpat sapratāmies. Ļoti patika visas nodarbības it sevišķi sveču gatavošanas nodarbība un deju kustību nodarbība. Labprāt turpināšu darboties".

“Value-added creativity” ir Nordplus programmas projekts, kurš tiek īstenots no 2022. gada 1. novembra līdz 2025. gada 28. februārim. Projekta mērķis ir ar radošo aktivitāšu palīdzību palielināt personu ar intelektuālo invaliditāti iekšējos radošos resursus, mobilizēt viņus darbam un veicināt viņu personīgo attīstību, veicinot neatkarību un iekļaušanos sabiedrībā. Vairāk informācijas par projektu un tā aktivitātēm skatīt šeit.

Projekts