Statuss:
Īstenošanā
  • Projekta numurs: NPAD-2022/10083
  • Ieviešanas laiks: 01.11.2022 – 28.02.2025
  • Projekta mērķis: ar radošo aktivitāšu palīdzību palielināt personu ar intelektuālo invaliditāti iekšējos radošos resursus, mobilizēt viņus darbam un veicināt viņu personīgo attīstību, veicinot neatkarību un iekļaušanos sabiedrībā.

Finansējuma piešķīrējs: Nordplus programma

Piešķirtais finansējums: 37 760,00Eur (LV partnera daļa: 10 560Eur)

Projekta vadošais partneris: daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “LAIPA” (LV)

Sadarbības partneri: Jaunuoliu dienos centras (Lietuva), Foundation Maarja Village (Igaunija)

Projekta mērķgrupa: personas ar intelektuālo invaliditāti (PWD)

  1. PWD iesaistīšana projekta aktivitātēs un viņu personīgās attīstības veicināšana
  2. prasmju iegūšana un/vai attīstīšana mācoties vienam no otra (peer learning) un pievienotās vērtības radīšana radošajām izpausmēm
  3. zināšanu, ideju un pieredzes apmaiņa un labākās prakses apmaiņa par radošām aktivitātēm, to daudzveidību
  4. visu īstenoto radošo aktivitāšu apkopošana vienā kopīgā materiālā, darba grāmatas izveide

Ar šī projekta palīdzību būs iespējams nodrošināt individuālāku pieeju un atbalstu PWD: apgūt jaunas un/vai pilnveidot jau esošās ikdienas un pašaprūpes prasmes, attīstīt klientu talantus un spējas, veicināt pašapziņu un nodrošināt drošāku un veiksmīgāku integrāciju sabiedrībā un tās procesos. Projekta laikā īstenotās radošās aktivitātes tiks apkopotas kopīgā materiālā, kas kalpos kā metodiskais materiāls darbā ar PWD.

Projekta koordinators:

Publicitāte:

Agris Dobrovoļskis

Projekta koordinators
agris.dobrovolskis [at] jelgavasnovads.lv

Projekta kontaktpersona DSPC “Laipa”: Gita Aizpure