Projekti
Eiropas prasmu gads

2023. gads Eiropas Savienībā pasludināts par Eiropas Prasmju gadu. Par to  informēja  Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der  Leiena 2022. gada septembrī ikgadējā uzrunā Eiropas Parlamentā “Par stāvokli Savienībā”. Viņa uzsver: “Mums jāliek lielāks uzsvars uz investīcijām profesionālajā izglītībā un prasmju pilnveidē. Mums jāuzlabo sadarbība ar uzņēmējiem, jo viņi vislabāk zina, kas tiem vajadzīgs. Un mums jāgādā, lai šīs vajadzības būtu saskaņotas ar cilvēku vēlmēm. Turklāt mums ir jāpiesaista Eiropai vajadzīgās prasmes, kas palīdzēs uzņēmumiem un stiprinās izaugsmi”. 

Eiropas Prasmju gada aktivitātes vērstas uz eiropiešu konkurētspējas, līdzdalības un talanta veicināšanu, lai padarītu mūs zinošākus, spēcīgākus un prasmīgākus. Eiropas Savienībā daudziem uzņēmumiem ir grūtības atrast sev atbilstošus darbiniekus, savukārt daudziem iedzīvotājiem neizdodas atrast savām iecerēm un prasmēm piemērotas darbvietas. Jaunākie Eurostat dati liecina, ka tikai 37 % pieaugušo regulāri piedalās apmācībās un daudziem trūkst pat pamata digitālās prasmes. Šis ir laiks, kad mūžizglītība kļuvusi par atslēgu mūsu dzīves kvalitātei. Eiropas Prasmju gadā tiks veikti ieguldījumi apmācībās un prasmju pilnveidē, atbalstot cilvēkus pārejai no viena darba uz citu; izglītības nozare tiks iedrošināta sadarboties ar uzņēmējiem, lai veicinātu prasmju atbilstību darba tirgus pieprasījumam; tiks veicināta pēc iespējas plašāka iedzīvotāju loka iesaiste darba tirgū.

Arī EUROPE DIRECT centra Jelgavā aktivitātes šajā gadā saistītas ar Prasmju gada tēmu.  Aprīlī un maijā, kad Latvijā norisinās Eiropas Digitālā nedēļa, projektā notiek  digitālo apmācību kurss “Senioru digitālā akadēmija”, dodot iespēju Jelgavas novada senioriem iegūt un uzlabot savas digitālās prasmes, kas ir noderīgas un nepieciešamas dažādās dzīves situācijās. Seniori apgūs četru nodarbību kursu. Jāpiebilst, ka digitalizācija dažādās jomās un visplašākam mērķgrupu lokam ir viena no Eiropas Komisijas prioritātēm.

Savukārt rudens pusē dažādu prasmju meistarklases tiks organizētas Jelgavas novada un Salgales Mūzikas un mākslas skolu audzēkņiem un pedagogiem.