Projekti
Bilde

Nordplus programmas projekta Nr. NPJR-2022/10205 “Green learning opportunities in the early childhood” ietvaros seši Jelgavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Kamenīte” pedagogi no 25. līdz 27. septembrim viesojās Jonišķu pirmsskolas izglītības iestādē “Saulutė”, lai turpinātu iepazīt partnerorganizācijas pieredzi un labās prakses piemērus “zaļās mācīšanās” koncepta pielietošanā un iestūrētu projekta aktivitātes finiša taisnē.

Par braucienu informē Elejas PII ‘’Kamenīte’’ vadītāja Indra Buse: “Braucienā uz Jonišķu pirmsskolas izglītības iestādi  “Saulutė” devāmies seši pedagogi. Brauciena darba kārtība bija saplānota diezgan intensīva: piedalījāmies  izglītojošā pasākumā Mūšos Tyreļa purvā, kur praktiski apguvām dažādas mācību metodes āra aktivitāšu īstenošanai, pirmsskolas izglītības iestādes "Saulutė" meistarklasē "Floristikas paklāja veidošana no ziediem un dabas materiāliem" apguvām dažādas praktiskas metodes un tehnikas, ko varēsim izmantot darbā ar izglītojamajiem dažādās mācību jomās, apmeklējām speciālās izglītības centru „Spindulys” Šauļos, kur iepazināmies ar speciālās un iekļaujošās izglītības realizēšanu klientiem no 1,5 līdz 21 gada vecumam, piedalījāmies seminārā "Rudens ir dārzā" Viļņas Universitātes Šauļu Akadēmijas Botāniskajā dārzā, kur noklausījāmies izglītojošu lekciju un apguvām praktiskas metodes, kuras var izmantot ikdienas rotaļnodarbību procesā iestādē. Pēdējā dienā piedalījāmies PII "Saulutė" seminārā "Ziedu kompozīcija”, kā arī pārrunājām un vienojāmies par tālākajiem projekta realizācijas un noslēguma darbiem. Notika arī konferences “Zaļās mācīšanās iespējas agrā bērnībā”, kura notiks 2023.gada 3.novembrī, plānošana.

Šī projekta rezultātā ir iegūtas praktiskas idejas āra vides papildināšanai, proti, iestādes teritorijā izveidota sajūtu taka, eksperimentu centri, izglītojošas spēles, iegādāti dažādi mācību līdzekļi āra aktivitātēm.”

“Green learning opportunities in the early childhood” ir Nordplus programmas projekts, kurš tiek īstenots no 2022. gada 1.augusta līdz 2024. gada 31.janvārim. Projekta mērķis ir, sadarbojoties un apmainoties ar labo praksi starp Baltijas valstu pirmsskolas iestādēm, izveidot āra telpas, kas paplašinātu mācīšanās dabā praktizēšanas iespējas, tādā veidā veicinot un rodot apstākļus bērniem izzināt, atpazīt, eksperimentēt un radīt. Vairāk par projektu ŠEIT.

Projekts