Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta numurs: NPJR-2022/10205
  • Ieviešanas laiks: 01.08.2022 – 31.01.2024
  • Projekta mērķis ir sadarbojoties un apmainoties ar labo praksi starp Baltijas valstu pirmsskolas iestādēm, izveidot āra telpas, kas paplašinātu mācīšanās dabā praktizēšanas iespējas, tādā veidā veicinot un rodot apstākļus bērniem izzināt, atpazīt, eksperimentēt un radīt.

Finansējuma piešķīrējs: Nordplus programma

Piešķirtais finansējums: 42 010,00Eur (LV partnera daļa: 13 300Eur)

Projekta vadošais partneris: 'Saulutė' kindergarten (LT)

Sadarbības partneri: Kohtla-Järve kindergarten Tareke (EE), PII Kamenīte (LV)

Projekta mērķgrupa: pirmsskolas pedagogi, iestāde

Projekta aktivitātes: mobilitātes starp partneriem, kas veicinās dalībnieku, viņu pārstāvēto institūciju, kā arī ieinteresēto institūciju attīstību 

  1. Iepazīties ar partnervalstu bērnudārzu pieredzi “zaļās mācīšanās” koncepta pielietošanā.
  2. Izplānot zaļo zonu veidošanas soļus.
  3. Ar sabiedrības palīdzību izveidot zaļās zonas bērnudārzos.
  4. Izmantot vēsturisko, dabas un kultūras mantojumu izglītības procesā.
  5. Dalīties labajā praksē ar citiem bērnudārziem par zaļo zonu izmantošanu pirmsskolas izglītībā.
  6. Daloties ar informāciju mājaslapā un sociālajos medijos iepazīstināt ieinteresētās puses ar projekta rezultātiem, ieguvumiem un iespējām

Mobilitāšu dalībnieku aktīva dalība plānotajās aktivitātēs un zināšanu un pieredzes uzkrāšana par mācīšanos dabā praktizēšanas iespējām. Sagaidāms, ka tiks ierīkotas āra zaļās zonas un notiks bērnu izglītības kvalitātes paaugstināšanās. Iestādē būs attīstoša un droša āra vide, iespējas piedāvāt daudzveidīgas izglītojošas aktivitātes brīvā dabā.

Projekta koordinators:

Agris Dobrovoļskis

Projekta koordinators
agris.dobrovolskis [at] jelgavasnovads.lv

Projekta kontaktpersona PII “Kamenīte”:

Indra Buse, e-pasts indra.buse@jelgavasnovads.lv