Projekts Nordplus programma
Nordplus

Elejas pirmsskolas izglītības iestādē “Kamenīte” no 2023. gada 29. maija līdz 31. maijam, Nordplus programmas projekta Nr. NPJR-2022/10205 “Green learning opportunities in the early childhood” ietvaros viesojās 12 kolēģi - pedagogi no Lietuvas Jonišķu pirmsskolas izglītības iestādes “Saulute” un Igaunijas Kohtla Jarve pirmsskolas izglītības iestādes “Tareke”, lai projekta mobilitāšu otrajā ciklā izvērtētu padarīto

Ar vizīti Latvijā projektā “Zaļās mācīšanās iespējas agrā bērnībā” aizsākās mobilitāšu otrais cikls. Ja pirmā cikla ietvaros iestādes plānoja, pētīja un pēcāk īstenoja idejas zaļo zonu izveidei āra vidē, tad šoreiz tās satikās, lai izvērtētu padarīto un ne tikai.

Par paveikto stāsta PII “Kamenīte” vadītāja I.Buse:

“Šīs mobilitātes laikā diskutējām, analizējam un plānojām. Viens no svarīgākajiem uzdevumiem mums bija kolēģiem prezentēt paveiktos darbus attiecībā uz zaļo zonu izveidi – iestādes teritorijā ir izveidota “Sajūtu taku”, kura veidota no dabas materiāliem, izveidoti āra aktivitāšu centri ikdienas āra rotaļnodarbību norises nodrošināšanai, kā arī prezentējām plānu par metodisko materiālu izveidi āra aktivitātēm bērniem visos vecumposmos, kurš pagaidām gan vēl ir izstrādes stadijā. Tāpat mobilitātes laikā projekta partneri apmeklēja Ķemeru nacionālo parku, Rīgas jūras līci un piedalījās praktiskās, izzinošās nodarbībās. Tāpat iestādē bija noorganizēts praktisks seminārs par dažādām darba metodēm bērniem ar dabas materiālie. Mobilitātes periodam noslēdzoties, tās dalībnieki refleksijas diskusijas laikā veica projekta norišu analīzi un tālāko aktivitāšu plānošanu. Pedagogi brauciena laikā ieguva praktiskas idejas par dažādām āra aktivitātēm un aktivitāšu centriem, dalījās ar labās prakses piemēriem, ko pēcāk varēs izmantot ikdienas rotaļnodarbību procesa organizēšanā un vadīšanā savās iestādēs.”

Nākošās projekta aktivitātes plānotas š.g. jūnijā Igaunijas Kohtla Jarve pirmsskolas izglītības iestādē “Tareke”.

“Green learning opportunities in the early childhood” ir Nordplus programmas projekts, kurš tiek īstenots no 2022. gada 1.augusta līdz 2024. gada 31.janvārim. Projekta mērķis ir sadarbojoties un apmainoties ar labo praksi starp Baltijas valstu pirmsskolas iestādēm, izveidot āra telpas, kas paplašinātu mācīšanās dabā praktizēšanas iespējas, tādā veidā veicinot un rodot apstākļus bērniem izzināt, atpazīt, eksperimentēt un radīt. 

Vairāk informācija par projektu ŠEIT.