Projekti
Ēka

Vakar, 7. oktobrī klātesot Jelgavas novada pašvaldības un celtniecības uzņēmuma SIA “Arčers” pārstāvjiem tika atzīmēti Elejas tējas namiņa Spāru svētki. Tradicionāli Spāru svētkus rīko, kad ēkai uzstādīta jumta nesošā konstrukcija, līdz ar to pilnīgi izveidojot ēkas aprises, kā arī iezīmējot nākamo darbu posmu – jumta seguma uzklāšanu. Patlaban paveikti kopumā 65% no paredzētājiem tējas namiņa un arkveida mūra restaurācijas un konservācijas darbiem.

Jau ziņots, ka rekonstrukcijas un konservācijas darbu gaitā šovasar notikusi restauratoru vasaras skola un prakse topošajiem restauratora palīgiem no Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas, kā arī projekta ietvaros izstrādāti un izgatavoti speciāli tējas krūžu paliktņi. Tāpat Jelgavas novada svētku daudzo aktivitāšu vidū pie Elejas Tējas namiņa norisinājās īpaši tematiski pasākumi veltīti Elejas muižas un parka vēsturei.

Projekts „Elejas muižas apbūves restaurācija" (Nr.EEZLV04/GSKMS/2013/11 ) tiks īstenots līdz nākamā gada 31.martam un tā kopējās izmaksas sasniedz 403 233,66 EUR, ko sastāda 211 942,99 EUR piešķīrums no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumenta starpniecību, 37401,70 EUR valsts līdzfinansējums, 153 888.97 EUR Jelgavas novada pašvaldības finansējuma.

Ar Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzību Islande, Lihtenšteina un Norvēģija sekmē sociālo un ekonomisko atšķirību mazināšanu un divpusējo attiecību stiprināšanu ar saņēmējvalstīm Eiropā. Visas trīs valstis cieši sadarbojas ar Eiropas Savienību atbilstoši Eiropas Ekonomikas zonas līgumam.
 
No 2009. līdz 2014. gadam paredzētais Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apjoms ir 1,79 miljardi eiro. Norvēģija nodrošina apmēram 97% no kopējā finansējuma apmēra. Uz finansējuma saņemšanu var pretendēt nevalstiskās organizācijas, pētniecības un akadēmiskās institūcijas, kā arī publiskais un privātais sektors 12 jaunākajās ES dalībvalstīs, Grieķijā, Portugālē un Spānijā. Sadarbība ar donorvalsts institūcijām ir ļoti plaša, un darbības iespējams īstenot līdz 2016. gadam.
 
Galvenās atbalstītās jomas ir apkārtējās vides aizsardzība un klimata pārmaiņas, pētniecība un stipendijas, pilsoniska sabiedrība, veselība un bērni, dzimumu līdztiesība, taisnīgums un kultūras mantojums.

Logo