Projekti
Elejas vidusskolas izglītojamie un pedagogi pošas uz Franciju un Grieķiju

Intensīvs aktivitāšu periods izvērties mūsu Elejas vidusskolas skolēniem un pedagogiem  Erasmus+ programmas projektā Nr. 2020-1-FR01-KA229-080074_2 “Jaunieši, Eiropas mežu aizbildņi”. Divos braucienos, teju pēc kārtas, uz Franciju un pēc tam uz Grieķiju, drīzumā dosies 2 skolas pārstāvju grupas, katrā seši izglītojamie un divi pedagogi, lai piedalītos projekta  “Jaunieši, Eiropas mežu aizbildņi” aktivitātēs.

No š.g. 28. marta līdz 1.aprīlim uz Lemānu dosies pirmā grupa, lai piedalītos aktivitātēs, kuras organizē vadošais partneris Lycée Touchard Washington. Brauciena laikā skolas projekta komanda prezentēs savu skolu, reģionu, valsti, starptautiskās komandās pilnveidos zināšanas un pratību bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un zaļajā domāšanā, kā arī pētīs dabas un urbānās vides integrēšanas iespējas.

Otra grupa no 4. līdz 8. aprīlim atradīsies Retimnā. Arī šī brauciena laikā izglītojamie veidos izpratni par dabas resursu aizsardzību, vidi un ilgtspējīgu to attīstību - prezentēs darba rezultātus pie klimata pārmaiņu vietējās ietekmes izvērtēšanas, iepazīs vietējo floru, analizēs bioloģiskās daudzveidības pazīmes mežā,  mācīsies veidot augu herbārijus un padziļināti apskatīs aizsargājamo sugu, invazīvo sugu, endēmisko sugu jēdzienus.

 Vairāk informācijas par projektu un tā aktivitātēm.