Statuss:
Noslēdzies
 • Projekta numurs: 2020-1-FR01-KA229-080074_2
 • Ieviešanas laiks: 01.09.2020.–31.08.2022. (dēļ Covid-19 pagarināts līdz 28.02.2023.)
 • Projekta mērķis: likt skolēniem apzināties meža bagātību, tā ekonomiskās, sociālās un vides funkcijas, kā arī neaizsargātību
attels

Projekta kopējais finansējums: EUR 156720,00. Elejas vidusskolas daļa: 30960,00 EUR

Projekta vadošā organizācija: Touchard-Washington high school in Mans (Francija)

Projekta partneri: Elejas vidusskola (Latvija), National middle school Johannes Honterus de Brasov (Rumānija), Geniko Lykeio high school in Rethymnou in Crete (Grieķija), Matías Ramón Martínez de Burguillos (Spānija)

 

 1. ļaut studentiem izprast galvenos jautājumus par resursu aizsardzību, vidi un ilgtspējīgu attīstību, lai palīdzētu viņiem kļūt gudrākiem un aktīvākiem Eiropas pilsoņiem. Projekta aktivitāšu laikā veiktais sadarbības darbs vairos izpratni par šiem jautājumiem.
 2. raisīt skolēnu interesi par dabas zinātnēm, kuras skolēni bieži uzskata par “sarežģītām” un rezultātā neuzdrošinās iesaistīties aktivitātēs, kur savu viedokli pauž klases biedri ar augstiem sasniegumiem. Šis projekts palīdzēs attīstīt ambīcijas tiem skolēniem, kam trūkst pārliecības par savām spējām.
 3. uzlabot katra projekta dalībnieka - gan iesaistītā personāla, gan skolēnu, kas piedalās projektā, valodas prasmes. Angļu valoda ir projekta saziņas valoda un starptautiskais komandas darbs ļaus katram no viņiem izpausties un attīstīt savas komunikācijas prasmes svešvalodā.
 4. attīstīt izglītojamo kritisko domāšanu un iniciatīvu, lai tie spētu formulēt jautājumus un pielāgotos nepazīstamai videi, kļūtu par atbildīgiem pilsoņiem un būtu atvērti savai tuvākajai videi, savai valstij, Eiropai un pasaulei.
 • starptautiskas mežu dienas organizēšana 2022. gadā
 • darbību izplatīšana vietējos plašsaziņas līdzekļos, vietnē ewinning, sociālajos tīklos, fotogrāfiju izstādēs, dalība iestāžu atvērtajās durvīs un Erasmus dienās
 • simboliska vietējās sugas koka stādīšana katrā valstī
 • žurnāla "Bioloģiskā daudzveidība Eiropā" izveide, kurā izklāstītas dažādās darbības, kas īstenotas šī projekta laikā un kurā mēs īpaši varēsim parādīt mežu bagātības, tā izmantošanas iespējas un nozīmi dažādos reģionos. Žurnāls tiks izdots pēc diviem gadiem, kad projekts beigsies, un tādējādi tiks plaši izplatīts.

Publicitāte:

Projekta koordinators:

Agris Dobrovoļskis

Projekta koordinators
agris.dobrovolskis [at] jelgavasnovads.lv

Projekta kontaktpersona Elejas vidusskolā:

 

Anna Švītiņa, e-pasts: anna.svitina@gmail.com