29.11.2022.

Elejas vidusskola aktīvi strādā pie projekta “Jaunieši, Eiropas mežu aizbildņi” aktivitāšu īstenošanas

22.03.2021

Lai gan 2021. gads ir iesācies dažādu ierobežojumu un mājsēdes ēnā un projektos novērojama nogaidoša, tālākās situācijas attīstību vērojoša pozīcija, tomēr Elejas vidusskola nesnauž un rod iespējas aktīvi strādāt pie Erasmus+ projekta “Jaunieši, Eiropas mežu aizbildņi” (Eng: European Forest Young Keepers, 2020-1-FR01-KA229-080074_2) aktivitāšu īstenošanas.

Jelgavas novada Elejas vidusskolas komanda ir uzsākusi darbu Erasmus+ KA2 skolu apmaiņas partnerību projektā, kurā piedalās partner-skolas no Grieķijas, Rumānijas, Francijas un Spānijas, ar mērķi veidot zaļi domājošu, pilsoniski atbildīgu un kompetentu sabiedrību, kur mežs spēlē centrālo lomu atbilstošo pamatprasmju attīstībā.

 Neskatoties uz grūtībām un īpašajiem apstākļiem, kādos visa Eiropas skolu sistēma strādā šajā mācību gadā, darbs projektā tomēr notiek un skolu komandas aktivitātes realizē digitāli.

Par darbu projektā stāsta Elejas vidusskolas skolotāja Anna Švītiņa:

„Covid -19 pandēmijas dēļ līdz šim nav bijis iespējams realizēt klātienes mobilitātes, kā tas projekta pieteikumā bija paredzēts. Visas aktivitātes - komandas izveidošana, savstarpējā komunikācija, filmēšana, zīmēšana, montāža utt.- ir notikušas attālinātā variantā un uz doto brīdi komandas ir izveidojušas savus logo un nofilmējušas videomateriālu savas komandas prezentācijai. Šādas darba formas prasa daudz laika, īpaši, ja rezultātam jābūt komandas radītam. Covid-19 projekta realizāciju mums sarežģī, bet tik un tā priecājamiem par jebkuru iespēju un pieredzi strādāt ar mūsu partneriem Eiropā. Mūsu skolas komanda visās aktivitātēs ir iesaistījusies ar lielu atbildību un entuziasmu, jo gan skolēni, gan skolotāji ir noguruši no attālinātajām mācībām, un visi vēlas darīt kaut ko citu, kaut ko jaunu un interesantu – ko tādu, kas kaut nedaudz palīdzētu atkāpties no ikdienas rutīnas”.

Papildus jau plānotajām aktivitātēm partnerībā ir nolemts izveidot kalendāru 2022.gadam, kurā katras valsts komanda ir atbildīga par diviem kalendārajiem mēnešiem. Latvijas komandai jāveido maija un decembra attēli. Attēliem jābūt atbilstošiem katra mēneša norisēm dabā.

Projekta ietvaros pirmajai mobilitāte bija jānotiek š.g. janvārī, kad bija paredzēts pedagogu brauciens uz Spāniju. Ņemot vērā esošos apstākļus, to, iespējams, varēs realizēt tikai nākamajā mācību gadā – septembrī, jo pašlaik saslimstība Eiropā ir pārāk augsta, lai plānotu klātienes aktivitātes.

Projekta mērķis: likt skolēniem apzināties meža bagātību, tā ekonomiskās, sociālās un vides funkcijas, kā arī neaizsargātību. Vairāk informācijas par projektu skatīt ŠEIT.

Elejas vidusskolas komandas videoprezentācija: