Projekti Novada ziņas
Elejas vidusskolas skolēni un pedagogi atgriezušies no vizītes Grieķijā un gatavojas partnerus uzņemšanai Latvijā

Jaunām zināšanām, prasmēm un iespaidiem bagātāki seši Elejas vidusskolas skolēni kopā ar diviem pavadošajiem pedagogiem atgriezušies no Grieķijas, kur no š.g. 4. līdz 8. aprīlim Erasmus+ programmas projekta Nr. 2020-1-FR01-KA229-080074_2 “Jaunieši, Eiropas mežu aizbildņi” ietvaros tikās ar projekta partneriem, prezentēja paveiktos mājas darbus un piedalījās uzņemošā partnera (2 GENIKO LYKEIO RETHYMNOU) organizētajās aktivitātēs.

Pasākuma norises vieta bija pilsēta Retimna (Rethymnou), kas atrodas uz Grieķijas lielākās un apdzīvotākās salas Krētas. Ja vieni turp dodas, lai atpūstos un baudītu vidusjūras klimatu, tad mūsu jauniešu mērķis bija pavisam cits - ar dažādu mācību aktivitāšu palīdzību pilnveidot zināšanas un pratību bioloģiskās daudzveidības apzināšanā un saglabāšanā, veicināt zaļo domāšanu, kā arī apzināt klimata izmaiņu cēloņus un sekas un mežu neaizsargātību pret šīm pārmaiņām.

Par īstenotajām aktivitātēm nedēļas garumā stāsta Elejas vidusskolas skolotāja Anna Švītiņa:

“Mācību brauciena pamattēma šoreiz bija klimata ietekme uz meža ekosistēmu, kas vijās cauri visām nedēļas laikā īstenotajām aktivitātēm. Pirmā diena pamatā tika veltīta, lai noskatītos komandu sagatavotās prezentācijas, analizētu un salīdzinātu. Pēc tam sekoja neliela ekskursija par Retimnas pilsētu un iepazīšanās ar šīs pilsētas ģeogrāfiju un vēsturi. Aktivitāte notika komandās, kuru vadīja grieķu skolēni, veicot ekskursijas gidu pienākumus. Otrajā dienā tika organizēta ekskursija uz lielāko Krētas pilsētu Heraklionu, kur gida pavadībā varējām iepazīties ar seno Mīnojiešu kultūras pērli Knosas pili. Pēc tam skolēni varēja apskatīt pilsētas centrālo daļu, iepazīties ar ievērojamākajām vietām, apmeklēt muzejus un baudīt vietējo atmosfēru. Brauciena trešajā dienā tika organizētas nodarbības Vides izglītības centrā, kuru laikā skolēni noklausījās lekciju par klimata ietekmi uz mežu ekosistēmu. Nodarbībām sekoja praktiska nodarbība "Pastaiga mežā", kuras laikā skolēniem bija iespēja ieklausīties sevī un mežā, sajust, saklausīt un izspēlēt cilvēka saimnieciskās darbības ietekmi uz meža populācijām. Nodarbības laikā bija jāatrod atbildes uz būtiskiem jautājumiem par cilvēka un meža savstarpējām attiecībām un šo attiecību ilgtspējīgu saglabāšanu. Savukārt pēcpusdienā apmeklējām Hanijas pilsētu un iepazināmies ar tās vēsturi un kultūras mantojumu. Savukārt ceturtajā dienā skolēni devās ekskursijā uz Kourtaliotiko aizu un Preveli mežu, kurā skolēni veica gājēju takas attīrīšanu no palmu lapām. Vakarā tika organizēts kopīgs skolēnu izklaides pasākums, kura laikā vietējie jaunieši demonstrēja savas mūzikas un tautas deju prasmes, iesaistot deju apguvē visu pārējo komandu dalībniekus, savukārt skolēnu ģimenes iepazīstināja ar tradicionālajiem grieķu ēdieniem. Piektajā, noslēdzošajā, dienā notika mobilitātes izvērtējums -  skolēni darba grupās veica vietējās sugu daudzveidības aprakstīšanu, izveidojot nelielu plakātu ar būtiskākā vietējā floras pārstāvja vizualizāciju. Pēc izvērtējuma skolēni noklausījās nelielu prezentāciju par meža vēsturisko attīstību no ģeoloģiskā viedokļa un piedalījās koka stādīšanā pie skolas, bet pēc tam visi devās uz vietējo municipalitātes parku, kurā katra komanda marķēja savu koku ar īsu šī koka aprakstu un nosaukumu. Brauciens bija lieliski saplānots, saglabājot proporcionālu laika sadalījumu mācībām, kultūras aktivitātēm un brīvajam laikam.”

Jāteic, ka jau pavisam drīz - no š.g. 2. līdz 6.maijam - aktivitātes būs jānodrošina arī pašiem Elejas vidusskolas skolēniem, uzņemot projekta partnerus Latvijā. Iecerēts, ka nedēļas tēma būs "Mežs un tā dažādās izmantošanas iespējas".

“Jaunieši, Eiropas mežu aizbildņi” ir 2 gadīgs projekts, kura mērķis ir likt skolēniem apzināties meža bagātību, tā ekonomiskās, sociālās un vides funkcijas, kā arī neaizsargātību. Vairāk informācijas par projektu Jaunieši, Eiropas mežu aizbildņi (European forest young keepers) un eTwinning vietnē.