Projekti
Elektrotehniķi un augkopības tehniķi prezentē praksē apgūto

Marta mēnesī Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas audzēkņi devās uz ārzemēm praktizēties uzņēmumos un saimniecībās. Šādu iespēju sniedza Erasmus+ programmas projekts “Praktisko zināšanu pilnveide” Nr.2016-1-LV01-KA102-022504.

Atgriežoties no prakses vietām audzēkņi bija sagatavojuši grupas prezentācijas par iegūto pieredzi, apgūtajām zināšanām un prasmēm, bez tam tika arī stāstīts par  piedzīvoto un klātesošie iepazīstināti ar mobilitātes periodu un valsts raksturojumu. Pasākumā, kurš notika Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidusskolā 27.aprīlī, piedalījās praktikanti, skolas audzēkņi, skolas vadība, skolotāji, karjeras speciālists un projekta vadītājs.

Izglītības programmas “Augkopība” trīs audzēkņi praktizējās Francijā - 3 dažādos uzņēmumos. Prakses uzdevums bija pilnveidot zināšanas kā augkopības tehniķim, izzināt ārzemju lauksaimniecības nianses. Pirmajā saimniecībā bija jāstrādā plūmju plantācijās, sienot zarus ar striķiem un izvietojot dažādus kukaiņu atbaidīšanas līdzekļus kokos. Šajā saimniecībā darbs bija visinteresantākais, saimnieks bija parūpējies par darbu daudzveidību un centās iemācīt ko jaunu. Pusdienas tika ēstas kopā ar ģimeni tādējādi tas arī ļāva iepazīt šīs tautas kultūru un ēšanas paradumus, kā arī socializēties. Otrajā saimniecībā audzēkņi grieza vīnogu zarus, lai no tiem varētu izveidot stādus. Tos vēlāk ar vaska palīdzību salīmēja kopā ar citas šķirnes zariem, tādējādi iegūstot stādiem vajadzīgās īpašības veidojot pēc iespējas izturīgākus un vērtīgākus stādus. Trešajā saimniecībā katru dienu tika novākti vai stādīti dažādi salāti un dārzeņi. Kā vēlāk atzina paši prakses dalībnieki, tad Erasmus+ programmas sniegtās iespējas ir pozitīvs atspaids profesionālajā izaugsmē un iegūta jauna pieredze.

Savukārt, izglītības programmas “Enerģētika” četri topošie elektrotehnikas speciālisti devās praksē uz Spāniju. Erasmus+ programmas projekta sniegtā iespēja praktizēties ārvalstu uzņēmumos veicināja apgūt jaunas prasmes un arī pilnveidot jau Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidusskolā apgūtās zināšanas nozarē.
Prakses laikā bija jādzīvo un jāstrādā Barselonā. Kā norāda paši audzēkņi, tad prakses laikā tie iepazina jaunus cilvēkus, kultūru un darbu Spānijā, pilnveidoja savas svešvalodas zināšanas un elektrotehniķa prasmes, kā arī nedaudz apguva jaunu valodu - spāņu. Tostarp arī tika apgūtas jaunas prasmes - lodēt un mainīt kontrolierus. Brīžos, kad nebija jāstrādā (brīvdienās), praktikanti apmeklēja dažādas kultūras un mākslas iestādes - muzejus, baznīcas u.c., lai apskatītu mākslu un iepazītu citu kultūru, un protams, lai uzzinātu kaut ko jaunu.

Prakses laikā tika apgūtas iemaņas darba drošības ievērošanā, uzņēmuma īpašuma respektēšanā, sevis un darba organizēšanā. Pilnveidota atbildības sajūta, precizitāte darbā, norādījumu un kārtības ievērošana, iekļaušanās kolektīvā.

Erasmus+ programmas projekta sniegtā iespēja praktizēties ārvalstu uzņēmuma veicināja apgūt jaunas prasmes un arī pilnveidot jau Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidusskolā apgūtās zināšanas nozarē.

Jaunajā 2017./2018. mācību gada sākumā projekta ietvaros paredzēta prakses mobilitāte uz Vāciju un Portugāli, kur attiecīgi topošie restaurācijas un autotransporta speciālisti dosies, lai papildinātu savas profesionālās prasmes un iemaņas.

Audzēkņu stažēšanās notiek Erasmus+ programmas 1. pamatdarbības profesionālās izglītības sektora mobilitātes projekta „Praktisko zināšanu pilnveidošana” (Nr.2016-1-LV01-KA102-022504) ietvaros. Projektu finansē Eiropas Komisija.

Erasmus pluss