Projekti
Erasmus+ programmas sportam projekta "FAIRHAP - Fair Play and Happiness through Sports" sagatavošanās vizīte Grieķijā

Šā gada 18.-20. janvārī notika sagatavošanās vizīte Grieķijā, Atēnās, kuras laikā Jelgavas novada speciālisti tikās ar projekta partneriem no četrām valstīm – Grieķijas, Rumānijas, Bulgārijas, Itālijas. Vadošie partneri - grieķi, bija sagatavojuši detalizētas prezentācijas par projektā paredzētām aktivitātēm, kā arī tika pārrunāti finansiālie rādītāji. 

Jelgavas novada pašvaldību un Sporta centru  pārstāvēja Sporta centra vadītāja vietniece Inguna Čākure un Attīstības nodaļas izglītības projektu vadītāja Alīna Ankudoviča, tikšanās reizē iepazīstinot ar Jelgavas novadu un Sporta centra darbību. Pārstāvot Latviju, bijām kā iedzīvotāju ziņā skaitliski mazākā valsts un pašvaldība, taču pēc darbiem un pieredzes – daudzveidīgākā un pieredzes bagātākā. Vislielāko izbrīnu partneros radīja “Orientēšanās” sporta veids, par kuru neviens nav zinājis un nojautis.

Visi projekta partneri ir iesaistīti projekta aktivitāšu plānojumā un realizācijā, lai sasniegtu projekta mērķus. Svarīgākais tikšanās reizē -  izstrādāt kopīgu sadarbības platformu, logo un saprast katra partnera lomu dažādo aktivitāšu kontekstā. Nākamā tikšanās reize notiks jūnijā Jelgavas novadā. 

"FAIRHAP" projekta sagatavošanas vizīte Grieķijā: