Projekti
Erasmus+ projektā papildina zināšanas par iekļaujošas izglītības metodēm Polijā

No 25. līdz 28. martam Svētes pamatskolas pedagogi (logopēde M.Sokolovska-Maldupa un pirmsskolas izglītības metodiķe A.Tabunova), kā arī Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste pirmsskolas programmu jautājumos L.Geidāne  devās uz Varšavas Montesori skolu apvienību Erasmus+ projektā Nr.2018-1-LV01-KA201-046963 – “Tolerance and quality inclusive education in school” (“Tolerance un kvalitatīva iekļaujošā izglītība skolā”). Varšavas Montesori skolu apvienībā viesojās arī projekta partneri no Spānijas organizācijas “Permacultura Cantabria”.

Starptautiskā projekta viens no mērķiem ir izveidot stratēģisko partnerību ar projekta dalībniekiem. Tāpat dalībnieki plāno uzlabot pedagogu ikdienas darbā lietotās metodes, mācoties no partneru labās pieredzes, un piedalīties apmācībās. Plānots apgūt jaunus līdzekļus, lai veicinātu digitālo mācīšanos un mazināt lingvistisko nevienlīdzību; mazināt traucējošās uzvedības gadījumus klasē un apzināt citus mācīšanās šķēršļus, veicināt iekļaujošo un starpkultūru izglītību, stiprināt pedagogu kompetences Montesori metodēs un informāciju tehnoloģiju pielietošanā.

Projekta vizītē Polijā Jelgavas novada pārstāvji piedalījās, lai iepazītos ar Varšavas Montesori skolu apvienības izglītības sistēmu, kā arī pieredzi iekļaujošās izglītības jomā. Dalībnieki viesojās Montesori skolu apvienības trīs izglītības iestādēs -  Warsaw Montesori School, Casa dei Bambini un Warsaw Montesori Middle School, kur praktiski iepazinās ar pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas vecuma bērnu izglītošanu, kā arī pedagogu pieredzi, strādājot ar itāļu pedagoģes M.Montesori metodēm. Interesanti, ka visās apvienības izglītības iestādēs mācības notiek angļu valodā, protams paralēli izmantojot arī poļu valodu, bet dziesmas pirmsskolas apļa laika nodarbībā katru dienu tika dziedātas vairākās valodās, tā izrādot toleranci pret to tautību bērniem, kuri mācās grupiņā.

Bija vērtīgi ieklausīties arī spāņu kolēģu pieredzē, organizējot nometnes ģimenēm, kā arī ieteikumos darbā ar vecāku izglītošanu, lai labāk izprastu savus bērnus, lai vecāki nebūtu tikai bargi norādītāji, bet, lai vairāk veltītu bērniem uzmanību, kopā priekpilni spēlējoties, jokojoties, vai tēlotu, ka es kā vecāks nemāku kaut ko darīt, piemēram,  lasīt un iesaistītu bērnu lasīšanā, tā ceļot viņa pašapziņu.

Projekta dalībniekus, kā arī  Warsaw Montesori Middle School pedagogus un arī visus skolas skolēnus iepazīstināja ar raksturīgo Latvijai, Latvijas izglītības sistēmu, Jelgavas novada norisēm izglītībā. Tāpat projekta dalībnieki prezentācijā tika iepazīstināti ar Svētes pamatskolas izglītības un audzināšanas procesu norisi pirmsskolā,  grupu vidi,  pedagogu komandas darbu, kā arī ar skolas atbalsta personāla  pieredzi un sadarbību  pedagoģiskās korekcijas darbā.         

Plānots, ka mobilitātes dalībnieki ar projekta aktivitātē gūto pieredzi dalīsies ar kolēģiem, pedagogiem un ieteiks plašāk izmantot M.Montesori pedagoģijas metodes un materiālus arī Jelgavas novada izglītības iestādēs, kur minētie materiāli jau tiek izmantoti.

Tuvākās aktivitātes paredz, ka jau maijā 3 dienu pasākuma laikā Svētes pamatskolā, kurā piedalīsies sadarbības partneru delegācijas un tiks uzaicināti arī citu novada izglītības iestāžu pedagogi, tiks prezentēta projekta tēmas labā prakse un pieredze no starptautiskajiem partneriem un Jelgavas novada izglītības iestādēs praktizētais.   

Informāciju sagatavoja: Lāsma Geidāne

Erasmus+ projekts Nr.2018-1-LV01-KA201-046963 "Tolerance un kvalitatīva iekļaujošā izglītība skolā" ir ieguvis ES finansējumu 49290 EUR apmērā piedaloties 3 partneriem - Asociacion cultural y medioambiental Permacultura Cantabria (Spānija), Niepubliczna Szkola Podstawowa Warsaw Montessori School (Polija) un projekta vadošajam partnerim/projekta iesniedzējam - Svētes pamatskolai. Ieviešanas laiks 01.10.2018.–30.09.2020.

Projekta koordinators:

Gatis Kasparinskis

Starptautisko projektu vadītājs
gatis.kasparinskis [at] jelgavasnovads.lv

Projekta kontaktpersona Svētes pamatskolā:

Inga Jansone

Projekta kontaktpersona Svētes pamatskolā
inga.jansone [at] jelgavasnovads.lv
Logo "Līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma"