Projekti
Europe Direct informācijas centrs Jelgavas novada pašvaldībā uzsācis jaunu projekta periodu

Europe Direct informācijas centrs (EDIC) Jelgavas novada pašvaldībā saņēmis apstiprinājumu darbībai turpmākajiem trīs gadiem (līdz 2020. gadam). Šis ir jau ceturtais sasaukums, kam saņemts EDIC projekta apstiprinājums. Centrs darbojas kopš 2005. gada.

Šajā posmā Latvijā darbosies seši informācijas centri – Jelgavā (Jelgavas novada pašvaldībā), Austrumlatgalē (Rēzeknes novada pašvaldībā), Valmierā (Valmieras bibliotēkā), Gulbenē (Gulbenes bibliotēkā), Ventspilī (Ventspils bibliotēkā) un Liepājā (Tirdzniecības un rūpniecības kamerā).

Aizvadītajos gados uzkrāta bagāta pieredze Eiropas Savienības informācijas izplatīšanā un pasākumu organizēšanā, izveidojusies laba sadarbība ar dažādām mērķgrupām – skolēniem, jauniešiem, bibliotekāriem, uzņēmējiem, senioriem.

Joprojām svarīgākie EDIC mērķi ir – sniegt iedzīvotājiem bezmaksas informatīvos materiālus par ES darbības jomām; atbildes un konsultācijas uz jautājumiem par ES; prezentācijas par Eiropas Savienību skolās, bibliotēkās, plašai publikai; organizēt konkursus un diskusijas par aktuāliem ES jautājumiem; organizēt seminārus pašvaldību darbiniekiem, uzņēmējiem, NVO un plašas tematikas pasākumus. Līdztekus minētajam EDIC katru gadu izdod tematisku bukletu, lai veicinātu iedzīvotāju informētību par Eiropas Savienību, Latviju un savu novadu.

ES bezmaksas informatīvie materiāli pieejami Jelgavas novada pašvaldības ēkas 1. stāvā, Pasta ielā 37, Jelgavā. Vairāk informācijas mājas lapā, e-pasts europe.direct@jelgavasnovads.lv, tel. +371 63048443.

Kopējais plānotais projekta budžets 2018. gadā ir 49 200, no kuriem 50% līdzfinansē Eiropas Komisija un 50 % Jelgavas novada pašvaldība.