Komiteju sēdes
ģērbonis

31.05.2023., plkst. 14.00.
Attālināti.

  1. Par saistošo noteikumu Nr.__“Jelgavas novada pašvaldības nolikums” izdošanu.
  2. Par iekšējo noteikumu “Jelgavas novada pašvaldības darba reglaments” izdošanu.
  3. Par 2003. gada 30. decembrī noslēgto “Koncesijas līgumu par kapitāla daļu nodošanu komerciālā pārvaldīšanā”.
  4. Par finansējuma novirzīšanu objektu demontāžas darbu veikšanai.
  5. Par izglītības iestāžu telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem.
  6. Par atteikumu iegādāties privātpersonas zvanu kolekciju.