Pašvaldība
Finanšu komitejas ārkārtas sēde Nr.2

20.01.2023., plkst. 12:00

Attālināti.

Protokols

Darba kārtība:

  1. Par saistošo noteikumu Nr.** „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2023.gadam” apstiprināšanu2. Par izlīgumu civillietā  Nr. C73444821
  2. Par izlīgumu civillietā  Nr. C73444821