Pašvaldība
Finanšu komitejas ārkārtas sēde Nr.4

27.12.2021., plkst.15:00

Norise: attālināti komunikāciju platformā Microsoft Teams.

Darba kārtība:

 1. Par Kārtības, kādā tiek noteikts uzturdevas kompensācijas apmērs un izmaksa apstiprināšanu
 2. Par Kārtības, kādā valsts amatpersonas ziņo par atrašanos interešu konfliktā vai par citas valsts amatpersonas atrašanos interešu konfliktā Jelgavas novada pašvaldībā apstiprināšanu
 3. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Līgotnes 1-3, Glūdas pag.)
 4. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Zaļā iela 2-3, Vircavas pagasts)
 5. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Līgotnes 1-3A, Glūdas pag.)
 6. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54740120072, “Brieži”, Sesavas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
 7. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54820050172, “Skudriņas”, Svētes pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
 8. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54440050830, Parka ielā 2A, Brankās, Cenu pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
 9. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54660010910, “Pūpoliņi”, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
 10. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54660010784, “Rīgas iela 24”, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
 11. Par dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru 54119000885, Draudzības iela 6-88, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
 12. Par dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru 54609000194, “Dumpji 1”-6, Lielplatones pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
 13. Par dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru 54609000201, “Dumpji 1”-2, Lielplatones pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
 14. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54620070030, “Gobu mežs”, Līvbērzes pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
 15. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu (Ziemeļlauks, Vircavas pagasts)
 16. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54600010396, “Miezīši”, Lielplatones pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
 17. Par dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru 54119000887, Draudzības iela 7-38, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
 18. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54310020502, “Uves”, Kalnciema pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
 19. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54600010397, “Vībotnes”, Lielplatones pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
 20. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54600010398, “Viduspurmaļi”, Lielplatones pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
 21. Par saistošo noteikumu Nr.** „Grozījumi 2021.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jelgavas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021.gadam”” apstiprināšanu
 22. Par uzturēšanās maksas noteikšanu SAC Zemgale
 23. Par nekustamā īpašuma nomas maksas atbrīvojumu SIA “Bārs Meka” saistībā ar Covid-19 izsludināto ārkārtas stāvokli valstī
 24. Par nekustamā īpašuma nomas maksas atbrīvojumu Jūlijai Tokmačovai saistībā ar Covid-19 izsludināto ārkārtas stāvokli valstī
 25. Par finansējuma piešķiršanu R.A.Jasevičas muzikālajai attīstībai