Komiteju sēdes
logo

19.07.2023., plkst. 15.00.
Attālināti.

 1. Par darba kārtību.
 2. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Draudzības iela 7-26, Kalnciems).
 3. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Slimnīcas iela 1-7, Kalnciema pag.).
 4. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē  (Dzelzceļnieku iela 5-7, Elejas pagasts).
 5. Par dzīvokļu īpašumu nodošanu atsavināšanai izsolē  (dzīvoklis Nr.1, Nr.4, Nr.5, Nr.8, Nr.10, Nr.12, Nr.17, Nr.18, Nr.19, Nr.21, Nr.22, Nr.23, Nr.24, Nr.25, Nr.26, Nr.27, Nr.28, Nr.29, Celtnieku iela 24, Āne, Cenu pagasts, Jelgavas novads).
 6. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Mežvidi 209, Viesturciems, Glūdas pag.).
 7. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Rīgas iela 39A, Ozolnieku pagasts).
 8. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu otrajā izsolē ( Dobeļi, Kalnciema pag.).
 9. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu otrajā izsolē (Smilšu iela 2, Svētes pag.).
 10. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu trešajā izsolē (Stūri, Kalnciema pag.).
 11. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu trešajā izsolē (Liepiņlauks, Līvbērzes pag.).
 12. Par starpgabala atsavināšanu ( Ķipari, Vilces pag.).
 13. Par Budžeta komisijas nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu.
 14. Par Jelgavas novada pašvaldības Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtību.
 15. Par Jelgavas novada kultūras un tūrisma iestāžu telpu nomas maksas cenrāža apstiprināšanu.
 16. Par izglītības iestāžu telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem.
 17. Pap.DK. Par nekustama īpašuma nodošanu atsavināšanai pierobežniekam vai izsolē starp pierobežniekiem (Ķīvītes, Tušķi, Līvbērzes pag.)
 18. Pap.DK. Par nekustama īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Pūces, Tušķi, Līvbērzes pag.)