Pašvaldība
Finanšu komitejas sēde Nr. 11

21.12.2022., plkst.15:00

Darba kārtība:

 1. Par piedāvājumu atlases organizēšanu telpu nomai bibliotēkas darbības nodrošināšanai Vecsvirlaukā, Jaunsvirlaukas pagastā
 2. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Baložu iela 19, Svētes pag.)
 3. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Slimnīcas iela 1-7, Kalnciema pag.)
 4. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Rožlapas, Zaļenieku pag.)
 5. Par zemes starpgabala atsavināšanu (Māllēpes, Līvbērzes pag.)
 6. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Kastaņu ielā 30, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Jelgavas novadā)
 7. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Kastaņu ielā 34, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Jelgavas novadā)
 8. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē  (Dzeņu iela 28, Svētes pag.)
 9. Par saistošo noteikumu Nr. __ “Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2022. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 “Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam”” apstiprināšanu
 10. Par Jelgavas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāva apstiprināšanu
 11. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Kastaņu ielā 32, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Jelgavas novadā)