Pašvaldība Novada ziņas
Finanšu komitejas sēde Nr. 3

15.02.2023., plkst.15:00

Attālināti.

 1. Par papildus jautājuma iekļaušanu darba kārtībā
 2. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu  (Tiltiņi, Jaunsvirlaukas pag.)
 3. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Siliņi 45, Viesturciems, Glūdas pag.)
 4. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu  (Tērvetes iela 26A, Vilce, Vilces pagasts)
 5. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Smilšu iela 2, Svēte, Svētes pag.)
 6. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Smilšu iela 4, Svēte, Svētes pag.)
 7. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē  (Stūri, Kalnciema pag.)
 8. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē  (Stūri, Platones pag.)
 9. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē  (Jaunveseri, Zaļenieku pag.)
 10. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē ( Grietas, Kalnciema pag.)
 11. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē ( Niedrāji, Kalnciema pag.)
 12. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Zaļkalni, Zaļenieku pag.)
 13. Par dzīvokļa īpašuma Bērzu iela 3-1, Tetele, Cenu pagasts, nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu
 14. Par Jelgavas novada Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra "LAIPA" pakalpojuma "Grupu dzīvoklis" klientu līdzmaksājuma apstiprināšanu
 15. Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu Jelgavas novada Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā "LAIPA"
 16. Par pakalpojuma maksas apstiprināšanu Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā "Staļģene"
 17. Par pakalpojuma maksas apstiprināšanu Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā "Kalnciems"
 18. Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā "Eleja"
 19. Par būvprojektu „Gājēju – velosipēdistu ceļš gar autoceļu P93 Jelgava-Iecava posmā no Ānes un Teteles ciemiem līdz Jelgavai” un Jelgavas novada pašvaldībai piederošās zemes vienības daļas atsavināšanu
 20. Par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības un Jelgavas novada pašvaldības kopīgās iestādes “Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļa” sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšanu
 21. Par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu tāmju un līdzfinansējuma apmēra privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm apstiprināšanu
 22. Par pabalsta apmēra noteikšanu bērniem, kuri apgūst obligāto pamata vai vispārējo vidējo izglītību privātā izglītības iestādē
 23. Par de minimis atbalsta piešķiršanu samazinātas telpu nomas maksas veidā Annas Ķuzes ģimenes ārsta praksei
 24. Par starpziņojuma atbalstīšanu (Zemgales veselības centrs)
 25. Pap.DK. Par apkures tarifa apstiprināšanu Teteles ciemā