Komiteju sēdes
ģērbonis

24.05.2023., plkst. 15.00.
Attālināti.

 1. Par Darba kārtību
 2. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Pagastmājas lauks, Vilces pag.
 3. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Vēju lauks, Sesavas pag.)
 4. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Ošlejas, Sesavas pag.)
 5. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Indrēni, Svētes pag.)
 6. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Mācītājmājas lauks, Zaļenieku pag.)
 7. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Kupčas, Zaļenieku pag.)
 8. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Vanagi, Sesavas pag.)
 9. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Līdumi, Zaļenieku pag.)
 10. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Asni, Zaļenieku pag.)
 11. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Mazlegzdiņi, Kalnciema pag.)
 12. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Upenieki, Salgales pag.)
 13. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Pienenes, Cenu pag.)
 14. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Upenieki, Vilces pag.)
 15. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Stadiona iela 9, Ozolnieku pag.)
 16. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (“Tiltiņi”, Jaunsvirlaukas pagasts)
 17. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu otrajā izsolē (Ādītes ceļš 6, Emburga, Salgales pag.)
 18. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu trešajā izsolē (Rožlapas, Zaļenieku pag.)
 19. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Celtnieku iela 9-73, Āne, Cenu pagasts)
 20. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Bērzu iela 3-1, Tetele, Cenu pagasts)
 21. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu („Egles”-6, Jaunpēternieki, Cenu pagasts)
 22. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu  (Parka iela 3-7, Ozolnieki, Ozolnieku pag.)
 23. Par zemes vienības domājamās daļas nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Stadiona iela 5B, Ozolnieki, Ozolnieku pag.)
 24. Par zemes vienības domājamās daļas nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Stadiona iela 5B, Ozolnieki, Ozolnieku pag.)
 25. Par aizņēmuma ņemšanu prioritārā investīciju projekta “Zaļenieku pagasta kultūras nama  energoefektivitātes paaugstināšana, pārbūve un teritorijas labiekārtošana” īstenošanai
 26. Par galvojuma sniegšanu SIA „ Ozolnieku KSDU” aizņēmumam projekta “Fosilā kurināmā aizstāšana Ozolniekos, Jelgavas novadā ” īstenošanai
 27. Par Jelgavas novada pašvaldības 2022.gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu

PAPILDUS DARBA KĀRTĪBĀ:

 1. Par saistošo noteikumu Nr.__“Jelgavas novada pašvaldības nolikums” izdošanu
 2. Par iekšējo noteikumu “Jelgavas novada pašvaldības darba reglaments” izdošanu
 3. Par 2003. gada 30. decembrī noslēgto “Koncesijas līgumu par kapitāla daļu nodošanu komerciālā pārvaldīšanā”