Pašvaldība
Finanšu komitejas sēde Nr.1

18.01.2023., plkst.15:00

Attālināti.

Protokols

Darba kārtība:

 1. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (“Smēdes”, Sesavas pag.)
 2. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (“Ošu mežs”, Vilces pag.)
 3. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Bērzes mala, Līvbērzes pag.)
 4. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (“Pērles 1”, Svētes pag.)
 5. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Briežu lauki, Sesavas pag.)
 6. Par nekustamā īpašuma 1/2 domājamās daļas atsavināšanu par nosacīto cenu  (Grīvkrogs, Tušķi, Līvbērzes pag.)
 7. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Tērvetes iela 12, Vilce, Vilces pagasts)
 8. Par starpgabala atsavināšanu ( Krūmāji, Eleja, Elejas pag.)
 9. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Parka 3-7, Ozolnieki)
 10.  Par dzīvokļa īpašuma Celtnieku iela 9-73, Āne, Cenu pagasts, nodošanu atsavināšanai par nosacīto cen
 11. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu  (Zemgales iela 9-2, Sesava, Sesavas pagasts)
 12. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu  (Progresa iela 2-1, Tetele, Cenu pagasts)
 13. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu  (Lielupes iela 13-1, Kalnciems, Kalnciema pagasts) 
 14. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (Iecavas iela 2-5, Brankas, Cenu pagasts) 
 15. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanas ierosinājuma izskatīšanas atteikumu (Bērzu iela 3-8, Līvbērzes pag.)
 16. Par grozījumiem 2022.gada 28.decembra domes lēmumā Nr. 18 "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības un Jelgavas novada pašvaldības kopīgās iestādes “Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļa” sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšana"
 17. Par Jelgavas novada maksas pakalpojumu noteikšanu (tūrisms)