Finanšu komitejas sēdes Komiteju sēdes
Jelgavas novada pašvaldības ģerbonis

13.11.2023. plkst. 9.00

Attālināti

Darba kārtība:

  1. Par darba kārtību
  2. Par grozījumiem prioritārā ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības plānā
  3. Par pakalpojuma līguma slēgšanu ar SIA ”Jelgavas novada KU”
  4. Par Jelgavas novada pašvaldības 2024.gada autoparka atjaunošanas plānu